Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts en huisartsenpost (HAP)

Deze richtlijn beschrijft de gegevens die de huisarts op een centrale huisartsenpost (HAP) nodig heeft.

Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts-paramedicus (HASP-paramedicus)

De richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten

Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts-tweedelijns GGZ

Deze richtlijn biedt huisarts en tweedelijns-GGZ de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten.

Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

In deze richtlijn staat welke medische gegevens moeten worden uitgewisseld tussen de huisarts en de SEH bij spoedeisende situaties.

Richtlijn Informatieverstrekking tussen huisartsen bij overdracht van de behandelrelatie

Deze richtlijn geeft aan welke medische gegevens de oorspronkelijke zorgverlener mag overdragen aan de nieuwe behandelaar.

Richtlijn Gegevensuitwisseling Huisarts en Specialist (HASP)

Deze NHG-Richtlijn biedt huisarts en specialist de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. Doel is het bieden van zorg door continuïteit van informatie. 

Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt

Het NHG heeft in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland een richtlijn opgesteld voor online inzage in het huisartsen EPD door de patiënt.