De ICPC kent een internationaal vastgelegd niveau: hoofdstukken en rubrieken. Het beheer hiervan valt onder de WONCA. 

Het NHG geeft de Nederlandse vertaling uit van de ICPC-1, inclusief de zogenaamde subrubrieken. Dit geeft de Nederlandse huisarts de mogelijkheid om een nadere detaillering binnen de internationaal vastgestelde rubrieken aan te brengen. Van de subrubrieken zijn in de loop der jaren verschillende versies gepubliceerd. De meest recente versie vindt u op de website voor NHG-Tabellen en het HIS-Referentiemodel

Versie 10, april 2022 

In april 2022 is een nieuwe versie van de ICPC-1 tabel en thesaurus uitgeleverd aan licentiehouders. De exacte wijzigingen zijn beschreven in de documentatie bij versie 10
 

Nieuwe ICPC subcodes 

A01.01 Chronische pijn 
A44 Immunisatie/preventieve medicatie algemeen 
A50 Medicatie/recept/injectie algemeen 
F99.07 Achtersteglasvochtmembraanloslating 
K77.03 Hartfalen met behouden linkerventrikelejectiefractie 
K77.04 Hartfalen met matige of verminderde linkerventrikelejectiefractie 
N99.04 Cerebrale parese 
R44 Immunisatie/preventieve medicatie ademhalingswegen 
R83.04 Langdurige COVID-19 
X49 Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 
X82.02 Genitale verminking vrouw 

Wijzigingen 

P21 Overactief(kind)/hyperkinetisch syndroom  is gewijzigd in P21 Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 
P70 Seniele dementie/Alzheimer  is gewijzigd in P70 Dementie 
P70.02 Multi-infarct dementie  is gewijzigd in P70.02 Vasculaire dementie 
P78 Neurasthenie/surmenage  is gewijzigd in P78 Overspanning 
T82 Adipositas is gewijzigd in T82 Obesitas 

Vervallen 

K77.02          Chronische decompensatio cordis 

Aanpassingen in ICPC thesaurus 

Voor het vinden van de nieuwe subcodes zijn in de ICPC thesaurus de volgende trefwoorden opgenomen: 

 • Ejectie 
 • Ejectiefractie 
 • AGVL 
 • Achtersteglasvocht 
 • Glasvochtloslating 
 • Glasvochtmembraanloslating 
 • Achtersteglasvochtmembraanloslating 
 • Baxter 
 • Baxterrol 
 • Medicatierol 
 • Verminking 
 • Verminkt 

 Aan de thesaurus zijn meerdere trefwoorden toegevoegd waardoor diverse ICPC’s beter te vinden zijn: 

 • Overspanning 
 • Aandachtsdeficientie 
 • Hyperactiviteit 
 • Reuscelarteriitis 

Aanpassingen in ICPC gerelateerde NHG-Tabellen 

NHG-Tabellen die gerelateerd zijn aan de ICPC-1 tabel, zijn tevens geactualiseerd. Daarom wordt nu ook een nieuwe versie gepubliceerd van: 

Online zoeken 

De ICPC-tabel is goed te doorzoeken met de online ICPC-1 zoeker

Meer informatie 

Wijziging of verzoek codes?

 Heeft u een verzoek voor nieuwe codes of wijzigingen?
Stuur een e-mail naar kenniscentrum@nhg.org