U bent hier

Spiegelinformatie huisartsenzorg

Wat is spiegelinformatie?

Spiegelinformatie omvat allerlei vormen van informatie waarmee de huisarts zijn zorgverlening kan spiegelen. Bijvoorbeeld aan cijfers of ervaringen van collega’s, maar ook aan de verwachtingen en ervaringen van patiënten en samenwerkingspartners. Zo kunnen ervaringen gedeeld worden, komen knelpunten aan het licht en kan men van elkaar leren. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van hun professioneel handelen en daarmee de kwaliteit van de zorg.

Er kan gespiegeld worden op zowel kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, die elkaar in het ideale geval aanvullen. Om te helpen de juiste spiegelinformatie te vinden hebben NHG en InEen een overzicht van bronnen gemaakt.

Bronnenoverzicht spiegelinformatie

In het bronnenoverzicht spiegelinformatie kunt u filteren op thema en/ of niveau en is bedoeld voor huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, kwaliteitsfunctionarissen en regionale organisaties. 

  1. Medisch-inhoudelijk: spiegelinformatie op basis van gegevens over het medisch handelen. Bijvoorbeeld kwaliteitsindicatoren NHG-Standaarden of van zorgprogramma’s.
  2. Praktijkorganisatie: spiegelinformatie op basis van gegevens over de organisatie van zorg.
  3. Patiëntenervaring: spiegelinformatie op basis van feedback van patiënten. Bijvoorbeeld patiëntenvragenlijsten waarbij gevraagd wordt naar patiëntenervaringen of spiegelgesprekken met patiënten.
  4. Medicatiegebruik: spiegelinformatie over voorschrijfbeleid medicatie.
  5. Populatiegegevens: spiegelinformatie over populatiegegevens uit de wijk, de regio of landelijk.

Overzicht van spiegelinformatie-bronnen in AirTableDeze thema’s zijn weer onderverdeeld in 3 niveaus:

 

Lees de gebruiksaanwijzing hoe u in dit bronnenoverzicht kunt filteren (pdf).  Al deze informatie vindt u ook in de bijlage "Informatie bij het Bronnenoverzicht spiegelinformatie" (pdf).

Van spiegelen naar verbeteren

Het werken met spiegelinformatie leidt vaak tot onverwachte inzichten en dat is de opmaat naar de volgende kwaliteitsslag in de huisartsenpraktijk. Reflecteren op spiegelinformatie kan motiverend werken en tot gedragsverandering leiden.

Spiegelinformatie kan besproken worden in diverse samenstellingen (groepen), tijdens verschillende bijeenkomsten en op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens werkoverleg, kwaliteitsoverleg, spiegelavonden, overleg rondom zorgprogramma’s, binnen zorggroepen, tijdens intercollegiale toetsing of audit.

Meer informatie