U bent hier

Informatisering en e-health

Digitale ondersteuning in de huisartsenzorg

Een belangrijke kerntaak van het NHG is het faciliteren van ICT in de huisartsenzorg. Dit doen we met het ondersteunen van het digitale beheer en uitwisseling van patiëntgegevens. Hiervoor brengen we communicatierichtlijnen en informatiestandaarden uit en maken we hulpmiddelen om digitale processen te faciliteren. Belangrijke voorbeelden zijn het HIS-Referentiemodel en de NHG-Tabellen, ConsultWijzer en HASP.

Daarnaast werken we aan e-health toepassingen in de huisartsenpraktijk: voor in de patiëntenzorg en de ondersteuning van het medisch proces of de praktijkvoering. We ondersteunen de implementatie van waardevolle e-health toepassingen met praktische handreikingen. En monitoren de ontwikkelingen op het terrein van e-health.

Thuisarts.nl is hét online platform voor zorggebruikers met betrouwbare gezondheidsinformatie en hulpmiddelen voor advies en zelfhulp. Thuisarts.nl wordt ook gebruikt voorafgaand, tijdens en na afloop van het consult in de huisartsenpraktijk.

Op landelijk niveau werkt het NHG samen met diverse partijen die zich bezighouden met het landelijke ICT beleid in de zorg, zoals Nictiz en het Informatieberaad zorg.

Via klankbordgroepen van gebruikers, HIS-gebruikersverenigingen en HIS-leveranciers blijven we op de hoogte van de behoeftes en ervaringen in de praktijk en de implementatie van onze producten.

Hieronder presenteren we een aantal activiteiten van het NHG op het gebied van Informatisering en e-health.

Activiteiten van het NHG

Visie, samenwerking en randvoorwaarden

Visie

Visie op digitalisering

Het NHG heeft samen met de LHV en InEen een visie uitgebracht over digitalisering van de huisartsenzorg 2019-2022. Ook publiceert het NHG eigen standpunten en visies, bijvoorbeeld op het gebied van digitale ondersteuning van samenwerking binnen de eerste lijn en e-health.

Samenwerking

Samenwerking en belangenbehartiging

Het NHG werkt zowel op bestuurlijk, beleidsmatig als uitvoerend niveau nauw samen met andere organisaties in de zorg en behartigt de belangen van de huisartsenzorg in verschillende landelijke programma’s en netwerkorganisaties. 

Randvoorwaarden

Beveiliging en juridisch kader

Bij de implementatie van e-health in de praktijk komen vragen naar voren rondom informatiebeveiliging, aansprakelijkheid en aanverwante wet- en regelgeving. Het NHG biedt handreikingen om op dit gebied te ondersteunen.

Randvoorwaarden

Effectiviteit en kwaliteit van e-health

Welke e-health toepassing leidt tot een verbetering in de zorg? Welke zijn toegankelijk en gebruikersvriendelijk? Er zijn vele toepassingen, apps voor online behandelprogramma’s of digitale ondersteuning van het medisch proces, maar op welke moet je inzetten?

Richtlijnen en handreikingen

Richtlijnen en handreikingen

HIS-Referentiemodel

Als huisartsen zijn we dagelijks bezig met het zoeken en vastleggen van informatie in ons HIS. We willen  dat ons HIS hier ons mee helpt. Het HIS-Referentiemodel van het NHG is al ruim 30 jaar dé leidraad voor HIS-leveranciers.

Richtlijnen en handreikingen

Informatiestandaard medicatieproces

Alleen als je een actueel en compleet medicatieoverzicht hebt, kan het HIS je helpen bij het bewaken van medicatieveiligheid. Je HIS kan je dan bijvoorbeeld waarschuwen voor interacties bij het gebruik van meerdere medicijnen.

Richtlijnen en handreikingen

ADEPD

Goed bijgehouden dossiers helpen je bij het uitvoeren van je vak en het leveren van continuïteit van zorg. Het NHG heeft hiervoor de ADEPD richtlijn opgesteld, Adequate dossiervorming met het elektronisch patiëntendossier.

Richtlijnen en handreikingen

Informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist (HASP)

Voor goede samenwerking rond patiënten moeten zorgverleners elkaar goed informeren. We hebben landelijk afgesproken hoe we dat doen. Dat vind je in de Richtlijnen HASP.

Richtlijnen en handreikingen

NHG-Formularium

Het NHG-Formularium is een digitale verzameling van alle medicatieadviezen die verspreid staan in de NHG-Standaarden, de NHG-Behandelrichtlijnen, NHG-Standpunten en andere NHG-Richtlijnen. Het is als elektronisch voorschrijf systeem geïntegreerd in de meeste HIS’en. Je kent het als EVS of Prescriptor. Daarnaast is het formularium ook beschikbaar als app: de NHG-Rx app.

Richtlijnen en handreikingen

Richtlijn online inzage & programma OPEN

Online inzage in het dossier zorgt ervoor dat de patiënt beter geïnformeerd is, meer inzicht krijgt in zijn eigen gezondheid en meer regie neemt over de zorg. Ook het vertrouwen in de zorgverlener neemt toe, omdat deze openheid van zaken geeft.

Richtlijnen en handreikingen

Handboek e-consult

Het e-consult heeft meerwaarde voor zowel huisartsenpraktijken als voor patiënten. Bij 62% van de huisartsenpraktijken was het in 2016 mogelijk om een e-consult te doen. Het daadwerkelijke gebruik van het e-consult is echter nog niet zo hoog. Om huisartsen op weg te helpen en deze kansrijke e-health-toepassing een impuls te geven hebben LHV, NHG en Nictiz een interactief handboek voor huisartsenpraktijken ontwikkeld: ‘E-consult, hoe regelen we dat?!’

Richtlijnen en handreikingen

Er is meer…

Bovenstaande is een kleine greep uit de richtlijnen en handreikingen voor digitale ondersteuning die het NHG heeft ontwikkeld. Klik hier door naar álle ICT Richtlijnen en Standaarden  en ICT hulpmiddelen voor de dagelijkse praktijk.

Thuisarts.nl

Publieksvoorlichting

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:

  • bij vragen en klachten thuis;
  • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.

Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.

In september 2020 start een pilot met Engelstalige Thuisarts.nl-informatie op GPinfo.nl.

Beschikbaar voor onze leden: