U bent hier

Tweede Kamer stemt voor testvoorrang voor zorgverleners

14 augustus, 2020

Tijdens een debat over corona op woensdag 12 augustus heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om zorgverleners voorrang te geven bij het testen op corona en het verkrijgen van de uitslag van die testen. Het NHG is verheugd dat hiermee gehoor wordt gegeven aan onze oproep, in het belang van zorgverleners en patiënten.

In de motie verzoekt 50Plus de regering “om te bewerkstelligen dat zorgpersoneel altijd met voorrang getest kan worden en er tevens voor te zorgen dat testresultaten van zorgmedewerkers met de grootst mogelijk spoed aan hen bekend gemaakt zullen worden teneinde het gevaar van besmettingen te minimaliseren en onnodig ziekteverzuim te voorkomen.”

Persoonlijke beschermingsmiddelen

In het debat is ook gesproken over de benodigde voorraad aan beschermingsmiddelen. We maken ons zorgen of de voorraad wel voldoende is om ook de zorgverleners buiten het ziekenhuis – die minder grote voorraden zelf kunnen beheren dan bijvoorbeeld ziekenhuizen – van genoeg bescherming te kunnen voorzien. Bij verdere opleving van het virus mag de reguliere zorg niet weer stilvallen; dan zijn voldoende beschermingsmiddelen dus cruciaal.

Minister Van Ark gaf tijdens het debat aan dat de schaarste aan PBM voorbij lijkt te zijn en dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen in stand blijft voor als coördinatie op de inkoop en verdeling weer noodzakelijk is.

Pleidooi

In aanloop naar het debat hebben NHG, LHV, InEen, V&VN, Actiz en ZorgthuisNL aandacht gevraagd voor ons pleidooi:

  • om - in het belang voor de continuïteit van zorg - zorgverleners sneller te testen en uitslagen te verstrekken.
  • om te garanderen dat de extramurale zorg ook voldoende beschermingsmiddelen krijgt als het aantal besmettingen en daarmee het beroep op de beschikbare voorraden PBM weer toenemen.