U bent hier

Scheiden patiëntenstromen

16 december, 2021

Door de huidige ontwikkelingen van de coronapandemie en de komst van een nieuwe virusvariant (omikron), hebben we de adviezen rondom de basismaatregelen opnieuw op een rijtje gezet en het scheiden van patiëntenstromen nogmaals aangepast.

De basismaatregelen zijn en blijven het meest belangrijk om de kans op transmissie van SARS-CoV-2 in de huisartsenpraktijk zo klein mogelijk te houden:

 • 1,5 meter afstand tussen patiënten, en 1,5 meter afstand tussen patiënt en zorgverlener waar het werk dat toelaat
 • Gebruik van PBM door zorgverlener en patiënt
 • Goede hand-, hoest- en snuithygiëne
 • Triage op klachten van patiënten
 • Goede ventilatie
 • Zorgmedewerkers blijven thuis bij klachten passend bij COVID-19, worden getest en komen niet (zonder PBM) werken (zie voor meer informatie ‘Inzet en testbeleid zorgmedewerkers’).

In de huisartsenpraktijk worden patiëntenstromen gescheiden om de kans op transmissie van SARS-CoV-2 verder te verkleinen (zie stroomschema). Hieronder in het kort de aangepaste adviezen:

 • Alle patiënten in de huisartsenpraktijk met klachten passend bij COVID-19 of een andere reden voor quarantaine dragen in de huisartsenpraktijk een chirurgisch mondneusmasker, ook als zij negatief getest zijn op COVID-19.
 • Maak een afweging of u een patiënt met klachten mogelijk passend bij COVID-19 op het luchtwegspreekuur of op een regulier spreekuur beoordeelt op basis van de volgende factoren:
  • Aard en ernst van de klachten. Hoesten of niezen geeft meer kans op contaminatie van de omgeving en daarmee op transmissie. Bij milde klachten, zoals bijvoorbeeld keelpijn, is de kans op transmissie, indien de basismaatregelen worden nageleefd, klein.
  • Combinatie van klachten. Een combinatie van specifieke klachten passend bij COVID-19, zoals reuk/smaakverlies met koorts maakt de kans groter dat er sprake is van COVID-19.
  • Testuitslag. Een negatieve test (PCR/antigeensneltest/zelftest) voorafgaande aan het consult verkleint de kans op aanwezigheid van COVID-19 en daarmee het risico op transmissie.De negatief voorspellende waarde van een negatieve test is, bij de huidige prevalentie, voor alle drie de testen hoog. Bij iedere test (PCR/antigeensneltest/zelftest) blijft er echter een kans op een fout negatieve uitslag.
  • Individuele situatie in uw praktijk. Specifieke situaties in uw praktijk kunnen betekenen dat u een andere afweging maakt betreffende het infectiepreventiebeleid. Te weten; de regionale prevalentie van COVID-19, het kunnen opvolgen van de basismaatregelen, kwetsbaarheid van werknemers en de ervaren druk op het spreekuur (capaciteit).