U bent hier

Oekraïense vluchtelingen en infectieziekten

18 maart, 2022

Door de recente oorlogssituatie in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom richting het Westen op gang gekomen. Door deze vluchtelingenstroom ontstaan er diverse infectieziekterisico’s. Informatie hierover vindt u nu in ons Dossier Oekraïense vluchtelingen en infectieziekten. In dit dossier vatten we deze risico’s samen en geven we adviezen voor in de huisartsenpraktijk.

Kans op infectieziekten 

In het algemeen is het belangrijk rekening te houden met (uitbraken van) infectieziekten die wij in Nederland (nog) zelden zien. Dit ten gevolge van een vaak lage vaccinatiegraad van Oekraïense vluchtelingen enerzijds en situaties waarin mensen soms met grote groepen langdurig in kleine ruimtes bij elkaar zijn geweest anderzijds (schuilkelders of opvanglocaties) 

Overweeg patiënten uit Oekraïne met (verdenking op) een infectieziekte laagdrempelig op een apart (luchtweg)spreekuur te beoordelen, ook indien er geen verdenking op COVID-19 is, gezien het risico op andere (zeer) besmettelijke infectieziekten en een verhoogd risico op multiresistente verwekkers. Maak hierbij gebruik van PBM en pas goede hygiëne toe. Laat de zorg bij voorkeur verlenen door gevaccineerde hulpverleners. 

> Naar het dossier Oekraïense vluchtelingen en infectieziekten