U bent hier

Nieuwe Monitor Voorschrijven Huisartsen maakt voorschrijfgedrag inzichtelijk

28 oktober, 2021

Schrijft u volgens de richtlijnen voor? Hoe heeft uw voorschrijfgedrag en dat van de praktijk zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Hoe kunt u uw eigen voorschrijfgedrag met het voorschrijfgedrag van collega's vergelijken?

De Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) geeft op een snelle en makkelijke manier antwoord op deze vragen voor 4 actuele beleidsthema’s: opioïden, diabetes mellitus, en - later dit jaar beschikbaar- medicatieveiligheid/antistolling en minderen en stoppen. De monitor is kosteloos beschikbaar voor alle huisartsen, apotheekhoudende huisartsen en openbaar apothekers en is een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). De monitor is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

Wat is het?

De Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) is een instrument dat het voorschrijfgedrag van huisartsen inzichtelijk maakt. Aan de hand van indicatoren kunt u als huisarts uw eigen voorschrijfcijfers vergelijken met landelijke gemiddelden en over verschillende jaren. Hierbij worden de cijfers over de meest actuele periode elke maand geüpdatet. De indicatoren zijn gebaseerd op de NHG-richtlijnen. De toegang tot de MVH loopt via uw apotheker.

Wat levert het op?

Inzicht in uw voorschrijfcijfers helpt de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid van medicijngebruik te verbeteren. Met de MVH krijgt u als huisarts inzicht in de ontwikkeling van uw eigen voorschrijven. Met deze spiegelinformatie kunt u verbeterpunten van de eigen praktijk in kaart brengen. Daarnaast kunt u zien hoe u scoort ten opzichte van collega's. Het volgen van de ontwikkeling van bijvoorbeeld de hele huisartsenpraktijk of de FTO-groep is eveneens mogelijk. Apothekers hebben toegang tot de monitor en kunnen u hierdoor goed bijstaan bij het verbeteren van de kwaliteit van het voorschrijven. Dit is bijvoorbeeld handig bij het voorbereiden van een FTO-overleg.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de monitor kunt u contact opnemen met het IVM via monitor@ivm.nl. Kijk ook op de website van het IVM voor meer informatie over de monitor.

Als u vragen heeft over uw scores in de SFK-rapportage, dan kunt u deze bespreken met uw apotheker. Als de apotheker u niet verder kan helpen, kan hij/zij uw vragen doorleiden naar de SFK.