U bent hier

Nieuwe ICPC-codes in het HIS

4 oktober, 2019

Het NHG brengt vier nieuwe ICPC-subcodes uit. Het gaat om codes voor palliatieve zorg (A69.01), integrale complexe zorg (A69.02), genderincongruentie (P09.01) en aanpassingsstoornis (P99.02). Ook is de ICPC-thesaurus uitgebreid met nieuwe toegestane zoektermen, waaronder transgender en eikenprocessierups. Deze nieuwe codes helpen huisartsen om patiëntinformatie eenduidig in het patiëntendossier vast te leggen.

Beschikbaar per 1 oktober

HIS-leveranciers met een licentie krijgen de vernieuwde codetabel van het NHG, zodat ze het HIS kunnen bijwerken. Zoeken op de nieuwe zoektermen vanuit het HIS is mogelijk zodra uw HIS-leverancier de vernieuwde ICPC-tabel heeft ingebouwd.

De ICPC-zoekmodule op de NHG-website is nu al voorzien van deze nieuwe subcodes en zoektermen.

Ook kunt u de vernieuwde tabellen en een compleet overzicht van alle wijzigingen downloaden.

Uw feedback helpt

Deze nieuwe subcodes en zoektermen zijn het resultaat van feedback aan het NHG door individuele huisartsen, de NHG-Verenigingsraad, werkgroepen voor NHG-Standaarden, kaderhuisartsen en andere expertgroepen. Alle wijzigingen zijn afgestemd met de ICPC-adviseur van het Radboud-UMC. Ook is rekening gehouden met het coderingssysteem dat de ziekenhuizen gebruiken, de International Classification of Diseases (ICD).

Feedback geven over de ICPC? Stuur een email aan NHG-afdeling Automatisering (informatisering@nhg.org) of via HAweb ‘ADEPD in de praktijk’.