U bent hier

Nieuw domein in NHGDoc: Stoppen met roken

Logo van NHGdoc

12 november, 2020

Er is een nieuw domein in NHGDoc beschikbaar: Stoppen met roken. Dit domein is onderdeel van de maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord om roken te ontmoedigen. Vooral mensen bij wie stoppen met roken van groot belang is, is motivatie en begeleiding van een hulpverlener gewenst. Om de huisarts hierbij te ondersteunen is een speciale Stoppen met roken module in NHGDoc opgenomen.

De adviezen in het domein zijn erop gericht om het stoppen met roken te bespreken en te ondersteunen bij specifieke risicogroepen:

  • zwangeren,
  • vrouwen met kinderwens en
  • patiënten met een aan roken gerelateerde klacht (hoesten, kortademigheid) of aandoening (astma, COPD, hartvaatziekte of maligniteit).

Wat biedt de module Stoppen met roken?

  • De rookstatus van de patiënt vastleggen
  • Een stoppen met roken advies bij risicogroepen
  • Een interventieadvies op maat (kort motivatie verhogend, intensief ondersteunend of medicamenteus)
  • Inzicht in de invloed van roken op gebruikte medicatie
  • Een herinnering bij een mislukte stoppoging

Daarnaast is er een directe koppeling met ondersteunende producten zoals de Keuzetabel Stoppen met roken.

Het domein Stoppen met roken is gebaseerd op de NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken (2017) en de NHG-Zorgmodule Leefstijl Roken (2015).
Meer informatie over de module Stoppen met roken vindt u op de website van NHGDoc.

Landelijke publiekscampagne PUUR rookvrij

Om het roken verder te ontmoedigen is het Ministerie van VWS in november 2020 de landelijke publiekscampagne PUUR rookvrij gestart. Doel van deze campagne is om rokers op een positieve manier aan te zetten om een effectieve stoppoging te doen met hulp van de omgeving en zorgprofessionals. Ondersteunende materialen en een toolkit om patiënten hierbij te ondersteunen vindt u op: https://www.trimbos.nl/kennis/puur-voor-profs#sub12296

Meer informatie over Stoppen met roken ondersteuning