U bent hier

Leveringsproblemen met dipyridamol

18 februari, 2019

Eind vorig jaar is de productie van het specialité van dipyridamol (Persantin®) gestopt. Het is onduidelijk wanneer een generiek beschikbaar komt. Daardoor kan dipyridamol tijdelijk niet leverbaar zijn. Dit geneesmiddel kan worden vervangen door clopidogrel.

Dipyridamol wordt preventief voorgeschreven aan patiënten met een beroerte. De NHG-Standaard Beroerte geeft aan dat daarbij twee gelijkwaardige behandelopties zijn, namelijk:

  • clopidogrel 1 dd 75 mg of
  • combinatie  acetylsalicylzuur 1 dd 80 mg (of carbasalaatcalcium 1 dd 100 mg) met dipyridamol 2 dd 200 mg.

Dit betekent in de praktijk dat als dipyridamol niet beschikbaar is de combinatie van acetylsalicylzuur en dipyridamol gestaakt kan worden, en vervangen door het even effectieve clopidogrel 1 dd 75 mg.

PPI-gebruik

Als clopidogrel wordt gestart, beoordeel dan of eventueel PPI-gebruik (dat mogelijk gestart is vanwege het acetylsalicylzuurgebruik) gestopt kan worden. Gebruik de NHG-Standaard Maagklachten om te beoordelen of het gebruik van clopidogrel alsnog leidt tot een indicatie voor PPI gebruik. Zo ja: geef dan pantoprazol.

Contra-indicatie clopidogrel

Bij een contra-indicatie voor clopidogrel kan de combinatie van acetylsalicylzuur en dipyridamol worden vervangen door 2 dd 1 capsule met de vaste combinatie van acetylsalicylzuur 25 mg en dipyridamol 200 mg (Asantin®). Deze capsule bevat echter minder acetylsalicylzuur dan de aanbevolen hoeveelheid van 80 mg/dag, dat kan worden aangevuld door te starten met 1 dd 1 tablet acetylsalicylzuur 30 mg.

Andere mogelijkheden, die mogelijk iets minder effectief zijn, zijn om in de vaste combinatie de dipyridamol 200 mg te vervangen door 150 mg of om alleen acetylsalicylzuur 1 dd 80 mg te geven.

Overweeg of communicatie met de neuroloog gewenst is als patiënt ook bij neuroloog komt.

Meer informatie

Dossier Farmacotherapie