U bent hier

Kort geding over ivermectine

6 december, 2021

Vandaag dient voor de rechtbank in Utrecht een kort geding over het advies over Ivermectine in de richtlijn COVID-19 van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) wil hiermee – naar eigen zeggen – uiteindelijk via de rechter afdwingen dat ivermectine (off-label) als behandeloptie tegen COVID-19 in de richtlijnen van het NHG wordt opgenomen. Het NHG vraagt de rechtbank om het kort geding af te wijzen.

Het NHG vindt dat een inhoudelijke discussie over aanbevelingen in richtlijnen gevoerd dient te worden met de inhoudelijk deskundigen in de multidisciplinaire werkgroep die is ingesteld om een richtlijn te ontwikkelen, en niet in de rechtszaal, tussen rechter en advocaten.

Transparante procedure

Het NHG kent een zorgvuldige, transparante procedure voor de totstandkoming van richtlijnen, die gebruik maakt van internationaal geaccepteerde methoden. Een multidisciplinaire werkgroep analyseert en beoordeelt gepubliceerde internationale medisch-wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Zij weegt onder meer de kwaliteit van het bewijs, de effectiviteit en de bijwerkingen van onderzochte geneesmiddelen, zoals ivermectine. De uitkomsten van dit proces worden vertaald naar aanbevelingen voor gebruik door huisartsen in de praktijk.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van het NHG bij het tot stand komen van richtlijnen de Handleiding Ontwikkelen van NHG-Standaarden (pdf) of specifiek de totstandkoming en methoden van de NHG-Standaard COVID-19 (pdf). Deze sluit aan bij de leidraad voor het ontwikkelen van richtlijnen van de Advies- en Expertgroep Kwaliteitsstandaarden (AQUA) van Zorginstituut Nederland (pdf).

De aanbevelingen over het gebruik van ivermectine zijn opgenomen in de NHG-Standaard COVID-19. Maandelijks vindt volgens vaste procedures een evaluatie plaats van nieuw gepubliceerde informatie en worden aanbevelingen waar nodig bijgesteld.

Eerdere juridische procedure

De ANBB heeft de eerder een verzoek tot voorlopig getuigenverhoor ingediend bij de rechtbank. te Utrecht. Dat verzoek ging eveneens over de beoordeling in de NHG-Standaard COVID-19 aangaande over het geneesmiddel ivermectine. De ANBB is in die procedure niet-ontvankelijk verklaard. 

De uitspraak van de rechter wordt over 2 weken verwacht.

Eerdere berichten