U bent hier

Hoogtepunten NHG in 2019

Foto van publicatie Highlights 2019

24 januari, 2020

In een oogopslag zien wat de hoogtepunten van het NHG waren in 2019? Dat kan met de NHG-Highlights. Dit jaarverslag in vogelvlucht geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten uit de strategische en tactische programma’s uit het meerjarendocument ‘Route 2022’.

‘Route 2022’ is vorig jaar opgesteld om goed aan te blijven sluiten bij de veranderende behoeften van onze leden. Vanuit vier strategische programma’s werken we aan standpunten, productvernieuwing, verbeterde dienstverlening en versterking van de inbreng van (en verbinding met) onze leden. We vertalen dit binnen het NHG in veertien tactische programma’s die tot inhoudelijke verbeteringen van de huisartsenzorg moeten leiden.

Verhoging subsidie richtlijnenprogramma

Een van de hoogtepunten is de verhoging van de subsidie voor het richtlijnenprogramma van 1,9 naar 2,4 miljoen euro. Hiermee kunnen de richtlijnen verder worden ontwikkeld, geactualiseerd en verbeterd. Een ander hoogtepunt is de enorm gestegen populariteit van Thuisarts.nl: het aantal bezoeken steeg van 100.000 naar 160.000 per dag. Ook kreeg Thuisarts.nl met het Certificaat voor toegankelijkheid erkenning voor het feit dat de website goed toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Bekijk alle hoogtepunten uit 2019