U bent hier

Derde prik voor patiënten met afweerstoornis

15 september, 2021

Een deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een derde vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat uitsluitend om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist. Deze patiënten worden vanaf oktober door de specialist uitgenodigd voor vaccinatie bij de GGD. U kunt wellicht vragen krijgen van patiënten of zij wel of niet in aanmerking komen voor deze derde vaccinatie.

Als een patiënt alleen bij u onder behandeling is en niet bij een specialist, dan komt deze niet in aanmerking. U hoeft voor deze patiënten niets te doen. Ook een laag aantal antistoffen na titerbepaling is geen indicatie voor een derde vaccinatie.

Veel mensen met een afweerstoornis zijn voldoende beschermd met twee COVID-19-vaccinaties. Binnen enkele groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis zijn er mensen die na twee vaccinaties niet goed beschermd zijn tegen corona. Een aantal van deze patiënten kan met een derde vaccinatie een betere bescherming bereiken.

Voor de groep met ernstige immuunstoornissen blijven de basismaatregelen (afstand, hygiëne en vaccinatie van de kring) van belang.

Specifieke groep

Het gaat om een specifieke groep van naar schatting 200.000 tot 400.000 patiënten, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist voor één van deze aandoeningen of medicijnen/behandelingen:

 • Na orgaantransplantatie
 • Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*
 • Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T cel therapie*
 • Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*
 • Alle patiënten met een solide tumor die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen
 • Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva
 • Alle dialyse patiënten
 • Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt**
 • Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva:
  • B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab; 
  • Sterk lymfopenie-inducerende medicatie: Fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten), Cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal); 
  • Mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva

*indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest
**Volgens gedefinieerde lijst met indicaties door NIV

De meeste mensen met een afweerstoornis hebben na twee COVID-19-vaccinaties een goede bescherming opgebouwd. Zij hebben daarom geen derde vaccinatie nodig en ontvangen geen uitnodiging voor een derde vaccinatie.

Uitnodigingen vanaf oktober

Vanaf oktober ontvangen de mensen die in aanmerking komen een uitnodiging van de medisch specialist. De verzending gebeurt verspreid en in sommige gevallen afhankelijk van lopende behandelingen. De vaccinatie vindt plaats op een GGD-priklocatie met een mRNA-vaccin (Pfizer, Moderna). Mensen kunnen zelf telefonisch hun afspraak inplannen na ontvangst van de brief.

Nuttige link: Informatie online (Q&A’s)

Verschil derde vaccinatie en booster

De derde vaccinatie kan ervoor zorgen dat een aantal mensen die nog onvoldoende beschermd zijn na twee vaccinaties een betere bescherming krijgen (opbouwen). Deze derde vaccinatie is voor deze mensen onderdeel van de basisvaccinatie, die voor de meeste andere mensen uit een of twee vaccinaties bestaat.

Een booster is een extra prikkel voor het afweersysteem en is voor mensen die na 1 of 2 vaccinaties initieel wel voldoende bescherming opgebouwd hebben, maar bij wie de bescherming is afgenomen (na verloop van tijd). De Gezondheidsraad heeft aangegeven dat er nu geen reden is om een boostervaccinatie in te gaan zetten. Boostervaccinatie is effectief om bescherming en titers te verhogen, maar op dit moment nog niet noodzakelijk.