U bent hier

Certificering van de praktijk: welke certificaten worden door beroepsgroep erkend?

15 februari, 2016

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben vastgesteld welke certificaten erkend zijn voor certificering van de huisartsenpraktijk.

Voor huisartsopleiders heeft het College Geneeskundig Specialismen (CGS) de eis geformuleerd dat zij de praktijkvoering laten toetsen met een door de beroepsgroep erkende methode. Vorig jaar is in een gezamenlijke brief van LHV en NHG en Huisartsopleiding Nederland aan de opleiders gecommuniceerd dat naast de NHG-Praktijkaccreditering (NPA), de beroepsgroep ook diverse andere certificaten erkent. Welke certificaten dat precies zijn, is nu vastgesteld. In dit overzicht ziet u om welke certificaten en welke certificerende organisaties het gaat.

Certificering en visitatie

Dit overzicht met erkende certificaten en certificerende organisaties is niet alleen van toepassing voor opleiders, maar -in verband met het visitatieprogramma- geldend voor alle huisartsen. Het overzicht is identiek aan het overzicht van accreditering en certificering in verband met het visitatieprogramma. Voor huisartsen die deelnemen aan een erkende praktijkcertificering dan wel –accreditering, is deelname aan het individuele visitatieprogramma facultatief. Zie voor meer informatie over het visitatieprogramma www.mijnvisitatie.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over het overzicht van erkende certificerende organisaties en certificaten kunt u contact opnemen met Rob Ong, wetenschappelijk medewerker NHG: r.ong@nhg.org. Op de site van Huisartsopleiding Nederland staat informatie voor (aspirant)opleiders beschreven.