Goede gesprekken

Op de stand van het NHG zijn veel goede gesprekken gevoerd met en tussen de deelnemers onderling. NHG-medewerkers vertelden over de werkzaamheden van het NHG op het gebied van informatisering van de huisartsenzorg. Tijdens de gesprekken is er input opgehaald en zijn nieuwe ideeen en inzichten opgedaan. Ook met de samenwerkingspartners zijn nuttige, informele gesprekken gevoerd. Kortom, het was goed om elkaar te spreken en te ontmoeten.

Workshop Zorg rondom kwetsbare ouderen

NHG-medewerker Informatisering huisartsenzorg, en huisarts, Maret Zonneveld verzorgde één van de workshops: Zorg rondom kwetsbare ouderen – actuele registratiemogelijkheden en toekomstdromen. Zij besprak welke ontwikkelingen er zijn om overzichtelijkheid van informatie bij kwetsbaarheid te realiseren en wat er (nog) nodig is om die droom van overzichtelijkheid om te zetten naar een werkbare oplossing in het HIS. Zonneveld: “Het was een mooie dag, en goed om mensen te ontmoeten die bezig zijn met dit thema’.

Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

In de workshop ‘Beter geïnformeerd in de spoedketen’ deelden medewerkers van het Programma Met Spoed Beschikbaar de ervaringen met digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen. Op basis van deze ervaringen heeft het NHG in samenwerking met NVSHA, InEen, AZN, NVAVG en Nictiz een nieuwe versie van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg geschreven. In de workshop konden enthousiaste reacties van de deelnemers worden geproefd op de ondersteuning van het werk door digitale informatieoverdracht in de acute zorg.

Informatisering huisartsenzorg door NHG

Als grondlegger van eenduidige registratie en uitwisseling van patiëntgegevens in de huisartsenzorg is het NHG uw betrouwbare partner. Met de onafhankelijke ontwikkeling van communicatierichtlijnen en werkbare oplossingen dragen wij bij aan de continuïteit van goede en veilige zorg. Zo kunt u zich richten op de optimale zorg voor uw patiënten.