U bent hier

Start Campagne Stoptober

1 oktober, 2019

Vandaag start Stoptober: in heel Nederland zullen rokers én niet-rokers elkaar helpen om 28 dagen te stoppen met roken. Het NHG ondersteunt de campagne en adviseert haar leden van harte om dit initiatief binnen de praktijk aandacht te geven.

Stoppen met roken kan lastig zijn. Toch weten we uit ervaring dat het kan. Zelfs als men heel veel rookt. Of al heel lang rookt. De afgelopen jaren hebben meer dan 275.000 rokers met elkaar bewezen dat Stoptober werkt. Hoe dat kan? Kort gezegd: door het samen te doen.

Stoptober in het kort

Via nationale en sociale media zullen bekende en onbekende Nederlanders rokers massaal aanmoedigen om mee te doen met Stoptober. De campagne wordt dit jaar alweer voor de zesde keer in Nederland gevoerd. Na 28 dagen is de kans maar liefst vijf keer zo groot om blijvend te stoppen. Dat verklaart het succes van Stoptober.

Stoptober is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Trimbos-Instituut, GGD GHOR Nederland, en Alliantie Nederland Rookvrij (waarvan het NHG lid is).

Uw praktijk en Stoptober?

Wit u Stoptober binnen uw praktijk onder de aandacht brengen? Graag! Wat kunt u doen?

  • Heeft u nog geen Stoptober-toolkit aangevraagd? Dit is nog altijd mogelijk via de Trimbos-webwinkel. Deze gratis toolkit bevat 2 poster voor in de wachtkamer, flyers en visitekaartjes.
  • Bespreek kort in de periode tot 31 oktober 2019 het initiatief Stoptober met uw patiënten die roken of een rokende partner hebben. Noem hierbij dat het om 28 dagen niet roken gaat en niet om stoppen ‘voor de eeuwigheid’. Deelnemers kunnen gedurende de gehele periode instromen. Echter, de ondersteuning vanuit de social movement is naar verwachting het meest krachtig als men in de eerste dagen van Stoptober start.
  • Geef aan dat Stoptober een goede manier is om het niet roken vol te houden en dat elk succes -hoe klein ook- telt.
  • Adviseer om de speciale Stoptober App te downloaden. De app is te downloaden zodra men zich heeft geregistreerd als deelnemer aan Stoptober.
  • Bespreek met de patiënt of medicatie wenselijk is. Wellicht zijn in het kader van Stoptober nicotine vervangende middelen te prefereren boven receptmedicatie.
  • Geef het visitekaartje van Stoptober mee, zodat de patiënt de website later kan bekijken en zich kan inschrijven.
  • Wordt binnen uw praktijk begeleiding geboden bij stoppen met roken? Stoppen tijdens Stoptober heeft andere kenmerken dan de stoppogingen gericht op blijvende abstinentie.

NHG Behandelrichtlijn Stoppen met roken

Op de pagina met de NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken vindt u een overzicht van de gerelateerde NHG-producten, scholingsaanbod en voorlichting. Patiëntenvoorlichting over stoppen met roken is te vinden op Thuisarts.nl.

Meer achtergrondinformatie over Stoptober.