U bent hier

Herziene richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (2011) verschenen

24 november, 2011

De herziene richtlijn Cardiovasculair risicomanagement is - net als de richtlijn uit 2006 - verschenen als multidisciplinaire richtlijn.

De herziening was nodig vanwege nieuwe ontwikkelingen en nieuwe literatuur en door knelpunten die in de praktijk werden ervaren. In januari 2012 wordt de richtlijn als NHG-Standaard in Huisarts en Wetenschap gepubliceerd.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de richtlijn uit 2006 zijn:

  • De risicotabel geeft het risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten weer en niet het risico op cardiovasculaire sterfte alleen. De tabel is tevens uitgebreid met cijfers voor 70-jarigen.
  • Gebruik van de risicotabel wordt ook geadviseerd bij patiënten met diabetes mellitus (zowel type 1 als type 2). Bij de schatting van het risico dient 15 jaar te worden opgeteld bij de actuele leeftijd van de patiënt.
  • Er zijn specifieke aanbevelingen voor patiënten met reumatoïde artritis toegevoegd. Ook bij deze patiënten dient bij de schatting van het risico 15 jaar bij de actuele leeftijd te worden opgeteld.
  • De hanteerbaarheid van de aanbevelingen is vergroot door in de richtlijn consequent dezelfde leeftijdsgrens van 50 jaar te gebruiken. Hiermee vervallen de leeftijdsverschillen voor rokende mannen en vrouwen voor risicoprofilering.

Voor de herziening van de richtlijn werden de deelnemende organisaties en verenigingen van de oorspronkelijke werkgroep opnieuw gevraagd om afvaardiging. Daarnaast is een aantal verenigingen benaderd die niet eerder participeerden.

De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van ZonMw in het kader van het Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ) en met cofinanciering van het Nederlands Huisartsen Genootschap.