Deze handleiding is samengesteld door het NHG, in samenwerking met verschillende organisaties.

Betrokken organisaties  

Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat de minister adviseert over de volksgezondheid.

Ministerie van VWS
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt de deskundigen in de Gezondheidsraad advies over wie het pneumokokkenvaccin zou moeten krijgen. Het ministerie van VWS beslist aan wie de vaccinatie gratis wordt aangeboden en betaalt de vaccins en de uitvoering van het vaccinatieprogramma.

SNPG
De Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) coördineert de uitvoering van het jaarlijkse griep- en pneumokokkenvaccinatieprogramma en sinds 2021 ook het COVID-19-vaccinatieprogramma.

RIVM

  • CvB
    Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert in opdracht van het ministerie van VWS de landelijke regie over het griep- en pneumokokkenvaccinatieprogramma. Daarnaast voert het RIVM (centraal) de regie over het COVID-19-vaccinatieprogramma.
  • DVP
    De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) van het RIVM koopt de griep- en pneumokokkenvaccins in en zorgt voor opslag en levering aan huisartsen en zorginstellingen.
  • CIb/LCI
    De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM is 1 van de 5 centra van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). De LCI stelt richtlijnen voor professionals op voor de bestrijding van infectieziekten, waaronder griep en pneumokokkenziekte. Zorgprofessionals kunnen daarnaast bij de LCI terecht tussen 08:30 en 17:00 voor medisch-inhoudelijke vragen over de pneumokokkenvaccinatie op telefoonnummer 088 689 7000.