Het is raadzaam om in mei alvast na te denken over de planning en indeling van het vaccinatiespreekuur. Er zijn in grote lijnen 3 scenario’s denkbaar, met daarop diverse variaties.

Mogelijke scenario’s:

Eén van de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden is uw koelkastcapaciteit. De afmeting van een verpakking met 10 pneumokokkenvaccins is 9,5 cm x 8,7 cm x 15 cm (zie afbeelding 1 en 2). Dit is circa 2,5 keer zo groot als de verpakkingen van de griepvaccins. De vaccins moeten bewaard worden in de verpakking om de kwaliteit en stabiliteit van het vaccin te behouden.

Vergelijking pneumokokkenvaccin voorbeeld 1
Vergelijking pneumokokkenvaccin voorbeeld 2

Overweeg om een extra (tijdelijke) koelkast te plaatsen, wanneer u verwacht dat de koelkastcapaciteit ontoereikend is. Of overweeg afspraken met andere huisartsenpraktijken in de buurt/apotheek te maken over de opslag van het vaccin.


Scenario 1: combinatie van griep- en pneumokokkenvaccinatiespreekuur

Patiënten met een uitnodiging voor een griep- en pneumokokkenvaccinatie en patiënten met een uitnodiging voor een griepvaccinatie worden gelijktijdig uitgenodigd.

Voordelen:

 • De patiënt hoeft maar 1 keer naar de praktijk te komen.
 • Er hoeft maar 1 soort vaccinatiespreekuur georganiseerd te worden.

Nadelen:

 • Grotere kans op het verwisselen van het griep- en pneumokokkenvaccin.
 • Grotere kans op toediening in de verkeerde arm.
 • Grotere kans op het toedienen van het pneumokokkenvaccin aan patiënten zonder uitnodiging.
 • Het kan patiënten afschrikken dat ze 2 vaccinaties tegelijk krijgen.
 • Grotere kans tijdens het registreren van het toegediende vaccin in het HIS beide vaccins te verwisselen.
 • Wellicht meer vragen bij patiënten die alleen voor de griepvaccinatie zijn uitgenodigd.
 • Meer medewerkers nodig dan bij het reguliere griepvaccinatiespreekuur, omdat er meer vaccinaties moeten worden toegediend.

Aandachtspunt

Het gelijktijdig opslaan van de griep- en pneumokokkenvaccins vereist voldoende koelkastcapaciteit.


Scenario 2: griep- en pneumokokkenvaccinatiespreekuur op verschillende dagen

Dit scenario is geschikt voor praktijken waarbij de koelkastcapaciteit ontoereikend is voor gelijktijdige opslag van het griep- en pneumokokkenvaccin. Patiënten krijgen de pneumokokkenvaccinatie op een ander moment dan de griepvaccinatie. Het meest voor de hand liggend is om de pneumokokkenvaccinatie eerder toe te dienen dan de griepvaccinatie. De volledige bestelling pneumokokkenvaccins kan dan in de voorlevering geleverd worden en de bestelling griepvaccins in de hoofdlevering. Indien de pneumokokkenvaccins voor de hoofdlevering toegediend worden, hoeven de pneumokokken- en griepvaccins niet gelijktijdig in de koelkast bewaard te worden.

Voordelen:

 • Minder kans op het verwisselen van de vaccins.
 • Patiënten kunnen 2 afzonderlijke vaccinaties als prettiger ervaren.
 • Het is niet nodig de griep- en pneumokokkenvaccins gelijktijdig op te slaan.

Nadelen:

 • Patiënten die een uitnodiging voor beide vaccinaties ontvangen, moeten 2 keer naar de praktijk komen.
 • Er moeten meerdere vaccinatiespreekuren georganiseerd worden.

Scenario 3: een spreekuur voor de griep- en pneumokokkenvaccinatie en een spreekuur voor de griepvaccinatie

Er wordt een spreekuur gepland voor patiënten die voor beide vaccinaties een uitnodiging hebben ontvangen. Daarnaast wordt er een apart vaccinatiespreekuur gepland voor patiënten die alleen een uitnodiging voor de griepvaccinatie hebben. Dit betekent dat er in de voorlevering zowel pneumokokken- als een deel van de griepvaccins besteld moeten worden.

Voordelen:

 • Patiënten hoeven maar 1 keer naar de praktijk te komen.
 • Er is minder kans op het verwisselen van de vaccins.
 • Wanneer het gecombineerde spreekuur plaatsvindt voorafgaand aan de hoofdlevering van de griepvaccins, is er minder koelkastcapaciteit nodig.

Nadelen:

 • Het kan patiënten afschrikken dat ze 2 prikken tegelijk krijgen.
 • Er moeten meerdere spreekuren georganiseerd worden.
 • Patiënten uit 1 gezin moeten mogelijk op verschillende momenten naar de praktijk komen.

Aandachtspunt

Het aantal griepvaccins dat in de voorlevering geleverd kan worden, is beperkt. Wanneer het maximale aantal bestelde griepvaccins bereikt is, is deze optie niet meer beschikbaar.