Het delegeren van medische handelingen dient zorgvuldig te gebeuren door geregeld te controleren
of de medewerkers bekwaam zijn voor de uitvoering van een specifieke taak, of de protocollen goed
werkbaar zijn en op de juiste manier worden toegepast.