In dit hoofdstuk vindt u aanbevelingen voor infectiepreventie bij laboratoriumwerkzaamheden in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Aanbevelingen laboratoriumwerkzaamheden

Aanbevelingen algemene voorzorgsmaatregelen

 • Voorkom tijdens de laboratoriumwerkzaamheden ieder extern contact met de eigen slijmvliezen door tijdens de laboratoriumwerkzaamheden:
  • niet te likken aan etiketten; 
  • niet te eten, te drinken of kauwgum te kauwen in de werkruimte;
  • geen schrijfgerei in de mond of achter het oor te steken; 
  • het gezicht (vooral mond, ogen, neus) niet aan te raken; 
  • geen cosmetica aan te brengen; 
  • geen contactlenzen te verwijderen of in te brengen;
  • lange haren op te steken of vast te binden; 
  • niet te ruiken aan materialen.
 • Draag bij onderzoek van patiëntmateriaal niet-steriele handschoenen, of pas een no touch-techniek toe. 
 • Berg persoonlijke bezittingen (mobieltjes, mp3-spelers, tassen, sieraden, eigen kleding enzovoorts) buiten de werkruimte op. 
 • Houd deuren en ramen van de werkruimte tijdens de werkzaamheden gesloten. 
 • Bewaar en nuttig geen levensmiddelen en dranken in de ruimte waar laboratoriumwerkzaamheden worden uitgevoerd. Bewaar ook geen levensmiddelen in (koel)kasten waarin patiëntmateriaal is opgeslagen.

Aanbevelingen reiniging en desinfectie laboratorium 

 • Desinfecteer de laboratoriumtafel aan het eind van elke werkdag met alcohol 70%. Bij zichtbare verontreiniging van de tafel: reinig eerst voorafgaand aan desinfectie. 
 • Wanneer de laboratoriumtafel tijdens het werk zichtbaar met biologisch materiaal is verontreinigd: reinig de tafel direct en desinfecteer aansluitend met alcohol 70%. 
 • Reinig laboratoriummaterialen, zoals glazen centrifugebuisjes, op dezelfde manier als het instrumentarium.

Aanbevelingen bepalen erytrocytenbezinkingssnelheid 

 • Gebruik gesloten buizen voor de bepaling van de erytrocytenbezinkingssnelheid. Gebruik een vacuümafnamesysteem voor het vullen van deze buizen.

Aanbevelingen laboratoriumafval 

 • Bied scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden, afgeknipte capillairen, scalpels, objectglaasjes en bloedbuizen niet aan bij het gewone afval. Vervoer deze in een naaldencontainer (UN 3291).
 • Verzamel overig afval met infectierisico in containers voor infectieus afval (UN 3291).
 • Voer de naaldencontainers en containers voor (overig) infectieus afval af via een erkend inzamelaar die voorkomt op de zogenaamde VIHB-lijst (VIHB = vervoerder, inzamelaar, handelaar of bemiddelaar van afvalstoffen).20
 • Voorkom spatten en aërosolvorming bij lozing op het riool.
 • Reinig het afvoerpunt dagelijks.

Achtergrondinformatie laboratoriumwerkzaamheden

Voorbeelden van laboratoriumtests in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk zijn urinestriponderzoek en Hb- en glucosebepaling na een vingerprik.23