U bent hier

NHG-Lidmaatschap

Als lid ondersteunt u de werkzaamheden van het NHG. Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van Nederlandse huisartsen die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen. Belangrijk is de vertaling van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse huisartsgeneeskundige praktijk. Concreet betekent dat onder anderen de ontwikkeling en vooral ook de regelmatige herziening van de NHG-Standaarden.

De NHG-Standaarden vormen de basis van het kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg, en maken daarmee onlosmakelijk deel uit van kwalitatief goede zorg, maar het implementeren ervan gaat niet vanzelf. Het NHG ontwikkelt daartoe een breed scala aan materialen en methoden, gericht op het opfrissen en verdiepen van kennis en vaardigheden, het uitleg geven aan patiënten, het ondersteunen van de praktijkvoering, het toetsen van de praktijk in al zijn facetten en het richting geven aan de ‘digitale snelweg’ waarvan huisartsenpraktijken gebruik maken.

Met uw lidmaatschap ondersteunt u al deze activiteiten. 

Soorten lidmaatschap

Het NHG kent de volgende soorten lidmaatschappen: