U bent hier

Contributie 2019

Bij het NHG wordt uw contributie berekend op basis van uw jaarlijks bruto inkomen. Onder 'bruto inkomen' wordt verstaan alle inkomsten, die betrekking hebben op de uitoefening van het huisartsen vak.

Voor zelfstandige huisartsen geldt dat de inkomsten bestaan uit de praktijkomzet minus praktijkkosten (dus winst uit onderneming). Voor artsen in dienstverband geldt het bruto jaarinkomen minus beroepskosten. Het gaat dus niet om het belastbaar inkomen.

Inkomsten uit een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheids- en/of   zwangerschapsuitkering of een ziektewet uitkering vallen onder inkomsten voor zover dit betrekking heeft op de huisartsenaanstelling.

Zie hieronder het contributiemodel wat het NHG hanteert per 1 januari 2019.

Contributie per jaar

Praktiserend huisarts-lid

   Categorie 1: tot € 20.000,-€ 306
   Categorie 2: € 20.000,- tot € 35.000€ 501
   Categorie 3: € 35.000,- tot € 50.000€ 653
   Categorie 4: € 50.000,- tot € 100.000€ 804
   Categorie 5: € 100.000 en hoger€ 869
Huisarts-partner - bestaande leden€ 161
Huisarts-partner - nieuwe leden25% korting op het reguliere lidmaatschapstarief*
Aios-lid (niet SBOH)€ 92

Overige leden

Rustende huisarts/ex-huisarts€ 127
Buitengewoon lidmaatschap (b.v. personen met een beroepsmatige binding of affiniteit met het NHG)€ 345

* Dit tarief geldt voor alle nieuwe partnerlidmaatschappen die zijn gestart na 01-01-2018. Leden die al een partnerlidmaatschap hebben, blijven het oude contributiebedrag betalen.