U bent hier

Contributie 2021

Bij het NHG wordt uw contributie berekend op basis van uw jaarlijks bruto inkomen. Onder 'bruto inkomen' wordt verstaan alle inkomsten, die betrekking hebben op de uitoefening van het huisartsen vak.

Voor zelfstandige huisartsen geldt dat de inkomsten bestaan uit de praktijkomzet minus praktijkkosten (dus winst uit onderneming). Voor artsen in dienstverband geldt het bruto jaarinkomen minus beroepskosten. Het gaat dus niet om het belastbaar inkomen.

Inkomsten uit een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheids- en/of zwangerschapsuitkering of een ziektewet uitkering vallen onder inkomsten voor zover dit betrekking heeft op de huisartsenaanstelling.

 

Contributie 2021

Praktiserend huisarts-lid

Starters (bekijk de voorwaarden van het starterstarief)€ 299
  Categorie 1: tot € 20.000,-€ 320
  Categorie 2: € 20.000,- tot € 35.000€ 523
  Categorie 3: € 35.000,- tot € 50.000€ 681
  Categorie 4: € 50.000,- tot € 100.000€ 839
  Categorie 5: € 100.000 en hoger€ 906
Huisarts-partner - bestaande leden€ 168
Huisarts-partner - nieuwe leden25% korting op het reguliere lidmaatschapstarief*
Aios-lid (niet SBOH)€ 96

Overige leden

Rustende huisarts/ex-huisarts€ 133
Buitengewoon lidmaatschap (b.v. personen met een beroepsmatige binding of affiniteit met het NHG)€ 360

* Dit tarief geldt voor alle nieuwe partnerlidmaatschappen die zijn gestart na 01-01-2018. Leden die al een partnerlidmaatschap hebben, blijven het oude contributiebedrag betalen.

Verhoging contributie 2021

Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door inflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom verhoogt het NHG jaarlijks de contributie voor het NHG-lidmaatschap. Tijdens de algemene ledenvergadering van 3 december 2020 is de verhoging van 1,5% ten opzichte van 2020 vastgesteld en goedgekeurd.