U bent hier

Contributie 2020

Bij het NHG wordt uw contributie berekend op basis van uw jaarlijks bruto inkomen. Onder 'bruto inkomen' wordt verstaan alle inkomsten, die betrekking hebben op de uitoefening van het huisartsen vak.

Voor zelfstandige huisartsen geldt dat de inkomsten bestaan uit de praktijkomzet minus praktijkkosten (dus winst uit onderneming). Voor artsen in dienstverband geldt het bruto jaarinkomen minus beroepskosten. Het gaat dus niet om het belastbaar inkomen.

Inkomsten uit een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheids- en/of zwangerschapsuitkering of een ziektewet uitkering vallen onder inkomsten voor zover dit betrekking heeft op de huisartsenaanstelling.

 

Contributie 2020

Praktiserend huisarts-lid

  Categorie 1: tot € 20.000,-€ 315
  Categorie 2: € 20.000,- tot € 35.000€ 515
  Categorie 3: € 35.000,- tot € 50.000€ 671
  Categorie 4: € 50.000,- tot € 100.000€ 827
  Categorie 5: € 100.000 en hoger€ 893
Huisarts-partner - bestaande leden€ 166
Huisarts-partner - nieuwe leden25% korting op het reguliere lidmaatschapstarief*
Aios-lid (niet SBOH)€ 95

Overige leden

Rustende huisarts/ex-huisarts€ 131
Buitengewoon lidmaatschap (b.v. personen met een beroepsmatige binding of affiniteit met het NHG)€ 355
Starters (bekijk de voorwaarden van het starterstarief)€ 299

* Dit tarief geldt voor alle nieuwe partnerlidmaatschappen die zijn gestart na 01-01-2018. Leden die al een partnerlidmaatschap hebben, blijven het oude contributiebedrag betalen.