Start opleiding en aanmelden

Op 19 september 2024 starten we met de kaderopleiding Ouderengeneeskunde. Heb je interesse in de ouderengeneeskunde en zoek je verdieping? Geef je nu op! We hebben nog plek voor enkele deelnemers.

Achtergrond

De NHG-Kaderopleiding Geïntegreerde Eerstelijns Ouderengeneeskunde leidt huisartsen en SO’s op om te werken aan goede eerstelijns ouderengeneeskunde. Kaderhuisartsen Eerstelijns Ouderengeneeskunde bieden proactieve samenhangende zorg én stimuleren collega’s dit ook te doen. Zij bevorderen de samenwerking met andere zorgaanbieders en eerstelijnswerkers van zorg én welzijn.

Samen vormen de kaderhuisartsen een regionaal aanspreekpunt voor eerstelijnszorg voor ouderen. De kaderhuisartsen zijn toegerust om gewenste veranderingen in de eerstelijns ouderengeneeskunde uit te dragen en hebben zich verenigd in Laego: de landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor:

  • Huisartsen die zich verder willen bekwamen in de ouderengeneeskunde en een regiofunctie ambiëren. Voorwaarde is dat de deelnemer praktiseert als huisarts in een praktijk/regio waar hij/zij invloed heeft op de organisatie.
  • Specialisten ouderengeneeskunde die enige ervaring hebben met het werken in de eerste lijn en een voortrekkersrol willen vervullen.

Voldoe je niet aan deze vereisten, maar denk je wel in aanmerking te komen voor deelname? Neem dan contact op met ons.

Opzet

De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit 20 onderwijsdagen, centraal in het land en in Leiden.

Certificaat en accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd met 80 punten en wordt afgesloten met het behalen van een certificaat.

Kosten

De kosten bedragen voor de gehele opleiding € 11.000. (Inclusief: cursusmateriaal, hotelovernachtingen, maaltijden, enz.)

Meer weten?

Kijk op onze website.