Quickscan in het kort:

  • Praktische samenvatting van het e-boek ‘De Groene Huisartsenpraktijk’
  • Onderdeel van de audit NHG-Praktijkaccreditering (NPA)
  • Zowel online beschikbaar als in pdf
  • Ook te gebruiken om inzicht te krijgen in wat al is gedaan of voor het maken van een lange termijnplanning

NHG-Praktijkaccreditering

Vanaf september 2023 biedt NPA de mogelijkheid aan om 3 Quick Wins op het gebied van duurzaamheid te bespreken tijdens de audit. Dit zijn: duurzaam voorschrijven, afval en schoonmaak & hygiëne. Ter voorbereiding van de audit kunt u de Quickscan alvast doorlopen of het e-boek doornemen. Dit is overigens geen vereiste.

Duurzaamheid speerpunt in NHG-meerjarenbeleidsplan

Duurzaamheid is een van de speerpunten in het nieuwe Meerjarenbeleidsplan van het NHG. Voor de huisartsenzorg gaat het bijvoorbeeld om de negatieve effecten van medicijngebruik op het milieu en het bieden van gepaste zorg. Door waar mogelijk anders te kiezen, kan de huisartsenzorg een bijdrage leveren aan duurzaamheid. 

Volledige voetafdruk via de Milieubarometer

Wilt u graag de milieuvoetafdruk van uw praktijk in kaart brengen? Maak dan gebruik van de Milieubarometer. U kunt dan bijhouden wat u ieder jaar bespaart. Met behulp van deze pagina’s start u slim en snel:

Meer weten over duurzaamheid?

Ontdek op welke manieren u kunt verduurzamen en kom in actie.