Belangrijk aandachtspunt

  • Herzien: Overzicht geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Samenvattingskaart weer up-to-date

Een deel van deze behandelrichtlijn betreft een samenvatting van de in de NHG-Standaarden beschreven spoedeisende klachten of aandoeningen. Omdat een aantal NHG-Standaarden recent herzien zijn (Acuut coronair syndroom, Hartfalen, Hoofdpijn en Astma bij kinderen), zijn in de digitale samenvattingskaart en in de behandelrichtlijn de wijzigingen uit deze standaarden doorgevoerd.  

Meer informatie