Recent publiceerden wij de aanbeveling over nirmatrelvir/ritonavir voor de behandeling van COVID-19, maar het middel was toen nog niet beschikbaar. Zie ons nieuwsbericht van 20 oktober 2022. Ondertussen is nirmatrelvir/ritonavir beschikbaar in Nederland.

Indien u overweegt om nirmatrelvir/ritonavir voor te schrijven, is het belangrijk om te weten dat nirmatrelvir/ritonavir veel interacties kent met andere geneesmiddelen en dat patiënten niet zwanger mogen zijn. Overleg laagdrempelig met de apotheker en/of met de internist of longarts in verband met de vele interacties.

Kosten en vergoeding

De kosten voor nirmatrelvir/ritonavir zijn hoog (€1.242,00 per kuur van 5 dagen) en worden alleen vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet voor de groepen benoemd in de NHG-Standaard COVID-19:

Overweeg nirmatrelvir/ritonavir alleen bij een zeer kleine groep patiënten met een sterk verhoogd risico op een ernstig beloop. Dit zijn:

  • patiënten die verondersteld SARS-CoV-20 naïef zijn (ongevaccineerd en COVID-19 niet doorgemaakt) én door hun comorbiditeit of klinische conditie een sterk verhoogd risico hebben op een ernstig beloop. Denk aan kwetsbare ouderen of patiënten met een ernstige cardiale of pulmonale aandoening;
  • patiënten met een ernstig verminderde afweer, ongeacht hun vaccinatiestatus, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist. Voor deze groep patiënten heeft ook de SWAB een aanbeveling gepubliceerd. We verwachten dat de behandeling bij deze patiënten vaak via de medisch specialist verloopt.

Daarnaast dient de voorschrijver een artsenverklaring in te vullen. Dit formulier is te downloaden vanaf de website van Zorginstituut Nederland.

Meer weten

Lees de volledige aanbeveling en de belangrijkste aandachtspunten inclusief onderbouwing in de NHG-Standaard COVID-19.

Patiënteninformatie op Thuisarts.nl

De Thuisarts.nl-tekst is aangepast op basis van de herziene NHG-Standaard COVID-19.

NHG E-learning COVID-19

De NHG E-learning COVID-19 is aangepast op basis van de herziene NHG-Standaard COVID-19.