U bent hier

Terugblik Algemene Ledenvergadering

2 juli, 2020

Op maandag 29 juni 2020 vond de (online) Algemene Ledenvergadering (ALV) van het NHG plaats. De aanwezige leden verleenden decharge aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor het afgelopen verenigingsjaar. De profielschets lid Raad van Bestuur werd unaniem en ongewijzigd goedgekeurd.

Jaarverslagen en jaarrekening

Tijdens de vergadering werden de jaarverslagen van de Vereniging NHG, de Raad van Toezicht en de Verenigingsraad besproken evenals de geconsolideerde jaarrekening (dat wil zeggen: inclusief de NPA) over 2019. Ook het sociaal jaarverslag 2019 stond op de agenda.

De Algemene Ledenvergadering complimenteert de bestuurder van NPA voor het doorvoeren van de beleidsaanpassingen, dit naar aanleiding van de wijziging van de Praktijkaccreditering van jaarlijks naar 3-jaarlijks.

NHG-Congres 2020 en WONCA 2021

Tijdens de vergadering zijn de leden geïnformeerd over het NHG-Congres 2020 en het WONCA-congres 2021. Er wordt nagedacht om het NHG-Congres een jaar uit te stellen. Daarnaast overwegen we om in aanloop naar het congres ook een online event te organiseren. Op deze manier overbruggen we de periode en hopen we onze leden enthousiasmeren om deel te nemen aan het congres in december 2021, dat als thema heeft ‘Poten in de klei, kop in de cloud’.

Het WONCA-congres 2021 (7-10 juli) gaat door. De risico’s worden nauwgezet gemanaged en in overleg met de Raad van Toezicht nemen we eventuele aanvullende maatregelen. We onderzoeken daarnaast of wij het WONCA-congres hybride kunnen organiseren.

Zodra er meer informatie bekend is over beide congressen communiceren wij hier verder over.

Verlenging tweede termijn lid Raad van Toezicht

De benoemingstermijn van drs. Nelleke Gruijters is door de Algemene Ledenvergadering met een jaar verlengd tot en met december 2021. Volgens het rooster van aan- en aftreden zou haar zittingstermijn eind 2020 eindigen. Het NHG is blij met de verlenging. De bestuurlijke continuïteit in een momenteel sterk aan verandering onderhevige organisatie is hiermee gewaarborgd.

Nieuwe redactiecommissieleden en nieuw lid Raad van Advies H&W

Door de ALV zijn twee nieuwe redactiecommissieleden H&W benoemd, te weten dr. Susanne Claessen en dr. Pieter Buis. Zij nemen de taken over van dr. Marianne Dees en dr. Wim Verstappen. Zij zijn respectievelijk per 1 januari 2020 en 1 juni 2020 zijn afgetreden vanwege het eindigen van hun 5 jaar reglementaire lidmaatschap.

Mevrouw Aliëtte Jonkers is toegetreden tot de Raad van Advies H&W en zij neemt hiermee het stokje over van Ronald Veldhuizen. Mevrouw Jonkers is medisch journaliste en is voor een periode van drie jaar benoemd.

Nieuwe leden NHG-Autorisatiecommissie

Ook binnen de NHG-Autorisatiecommissie zijn wijzigingen doorgevoerd. Na afronding van de reguliere termijn van 4 jaar namen prof. dr. A. Kramer, prof. dr. J.W.M. Muris, prof. dr. H.C.P.M. van Weert en dr. A.H. Blankenstein afscheid.

Op voordracht zijn de volgende nieuwe leden welkom geheten: dr. K.M. van Asselt, dr. H. Rijkkels-Otters en dr. M. Perry.

Het NHG bedankt alle aftredende commissieleden voor al hun inzet de afgelopen jaren en wenst alle nieuwe commissieleden heel veel succes toe voor de komende periode(n).

Raad van Bestuur

De aanwezige leden konden deze avond kennismaken met mevrouw Wendy Borneman, de nieuw benoemde voorzitter van de Raad van Bestuur. Er werd ingestemd met de voorgestelde profielschets lid Raad van Bestuur, dat betekent dat deze vacature zo spoedig mogelijk uitgezet en ingevuld kan worden. Het NHG maakt hierbij gebruik van de diensten van Vanderkruijs, partner in executive search, en hoopt nog dit jaar de volledige invulling van de Raad van Bestuur rond te hebben.

In de uitgave van H&W van juli vindt u een uitgebreid interview met Wendy Borneman. Of lees dit interview nu al online.

Agendastukken

Wilt u alle agendastukken van de afgelopen vergadering nog een nalezen? U vindt ze op onze website, inloggen is noodzakelijk.

De volgende reguliere Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 3 december.