De vergadering komt tweemaal per jaar bijeen. In het voorjaar stellen de leden de diverse jaarverslagen en de jaarrekening vast en verlenen ze décharge aan bestuur en Raad van Toezicht. In het najaar stellen de leden het NHG-Jaarplan en bijbehorende begroting vast.

Ook bekrachtigt de ALV:

  • Geautoriseerde NHG-Standaarden en Farmacotherapeutische richtlijnen
  • benoemingen

Agendastukken ALV 22 juni 2023

U bent niet ingelogd of heeft onvoldoende rechten.

Log in om de agenda en agendastukken te downloaden.