De vergadering komt tweemaal per jaar bijeen. In het voorjaar stellen de leden de diverse jaarverslagen en de jaarrekening vast en verlenen ze décharge aan bestuur en Raad van Toezicht. In het najaar stellen de leden het NHG-Jaarplan en bijbehorende begroting vast. De voorzitter van de Raad van Toezicht is tevens de voorzitter van de ALV.

Ook bekrachtigt de ALV:

  • Geautoriseerde NHG-Standaarden en Farmacotherapeutische richtlijnen
  • Benoemingen

Eerstvolgende Algemene Ledenvergadering NHG

Datum: donderdag 20 juni 2024

Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht 

Programma:

  • 17.30 uur: Dinerbuffet met diverse warme en koude gerechtjes
  • 18.30 uur: Inhoudelijk programma Thuisarts.nl
  • 19.30 uur: Algemene Ledenvergadering 
  • 21.00 uur: Afsluitende borrel

Voor wie: NHG-leden

Aanmelden verplicht: ja, via persoonlijke uitnodiging

Hieronder vind je de agenda en vergaderstukken (deze kan je alleen zien als je ingelogd bent).

Vergaderstukken ALV 20 juni