U bent hier

NHG-Verenigingsraad zoekt nieuwe leden

16 juni, 2020

De Verenigingsraad is het adviesorgaan van het NHG. Wilt u dicht bij het vuur zitten en horen wat er speelt? Wilt u invloed uitoefenen op het NHG-beleid en daarmee indirect ook op het landelijk beleid en de huisartsenzorg? Dan is dit uw kans! We zoeken meerdere enthousiaste praktiserende huisartsen die op persoonlijke titel hun bijdrage willen leveren aan de koers van het NHG.

Over de Verenigingsraad

De Raad heeft instemmingsrecht bij de jaarplannen en meerjarenbeleidplannen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de hoofdlijnen van het te voeren inhoudelijk beleid. De circa 25 leden van de Verenigingsraad weten wat er speelt in huisartsenland en onderhouden contacten met hun achterban. De Algemene Ledenvergadering van het NHG benoemt de leden. De Verenigingsraad vergadert ongeveer zesmaal per jaar, en per vergadering wordt een vacatievergoeding geboden.

Meer informatie en solliciteren

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Bekijk de vacature inclusief het volledige profiel. U kunt reageren tot 1 juli 2020.