U bent hier

Huisartsen lanceren landelijk meldingssysteem voor niet-geteste COVID-19-sterfgevallen

14 april, 2020

Alle vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten gaan in één groot project in kaart brengen wat de landelijke aantallen COVID-19-patiënten zijn die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 die niet positief getest zijn.

Niet-geteste patiënten komen nu niet voor in de statistieken, die zich voornamelijk richten op ziekenhuizen en intensive care. De meldingen kunnen worden gedaan via het platform ZorgDomein, dat 91% van de huisartsen al gebruikt voor beveiligde gegevensuitwisseling. Huisartsen kunnen ook meldingen invoeren over overleden COVID-19-patiënten van de afgelopen weken. Het speciale meldingssysteem in ZorgDomein gaat een dezer dagen live. Het zogenoemde Consortium Huisartsgeneeskunde denkt in de week van 20 april de eerste landelijke resultaten te kunnen delen.

Cijfers aanvullen

Huisartsen leveren buiten het ziekenhuis veel zorg aan patiënten met een sterk vermoeden van een COVID-19-infectie. Een deel van deze COVID-verdachte patiënten is kwetsbaar, maar wordt niet ingestuurd naar het ziekenhuis wanneer de voor- en nadelen van een ziekenhuisopname zijn afgewogen door huisarts en patiënt en/of mantelzorg.

Jochen Cals, huisarts en hoogleraar aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht en lid van het Consortium Huisartsgeneeskunde: “Huisartsen leveren, samen met de thuiszorg en mantelzorgers, vaak palliatieve zorg voor deze patiënten. In de overzichten van het RIVM komen echter alleen de positief geteste patiënten voor. Dat geldt ook voor de overleden patiënten. De overlijdens van niet-geteste patiënten thuis, in zorgcentra of elders gaan niet mee in de cijfers. Het Consortium wil die RIVM-cijfers aanvullen, en de rol van de huisarts in de corona pandemie goed belichten. Elke huisartsenpraktijk heeft nu een eigen lijstje en die moeten we als beroepsgroep samenbrengen. We hebben ZorgDomein gevraagd of zij hierin kunnen ondersteunen door de mogelijkheid van een speciale melding in haar platform op te nemen. Vrijwel elke huisarts werkt dagelijks meerdere malen met dat systeem. Melding maken duurt slechts 1 minuut.”

Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde

Het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde is in 2013 gevormd door de werkgroep Research van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH-R). Doel is om de optimale voorwaarden te scheppen en te onderhouden voor onderzoek op het gebied van de eerstelijnsgeneeskunde en in het bijzonder de huisartsgeneeskunde in Nederland, waaronder grootschalig multicentrisch onderzoek.

Persvragen

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Mark van der Linde, persvoorlichter Universiteit Maastricht, mark.vanderlinde@maastrichtuniversity.nl of 043 - 388 50 71.

Voor meer informatie over ZorgDomein: Fleur van Tellingen, tellingen@zorgDomein.nl.