U bent hier

Hechte huisartsenzorg

16 maart, 2020

Onder het motto ‘Hechte Huisartsenzorg’ ontwikkelden NHG, LHV en InEen een gezamenlijke visie op regionale samenwerking. Voor duurzame toekomstbestendige huisartsenzorg is het nodig om als beroepsgroep aanspreekbaar te zijn. Inmiddels zijn er bouwstenen die de visie concretiseren en aangeven wat van een sterke regionale organisatie verwacht mag worden. Alle informatie is samengebracht op de overzichtelijke website hechtehuisartsenzorg.nl.

‘Gezamenlijk’ werd in 2019 benoemd als nieuwe kernwaarde voor het huisartsenvak. Om in de wijken 24/7 de gewenste persoonsgerichte integrale zorg te verlenen, moet elke huisarts samenwerken. De druk op de huisarts maakt dat ook samenwerking in een sterke regionale huisartsenorganisatie onmisbaar is geworden om de juiste randvoorwaarden voor de huisartsenzorg te creëren. Denk daarbij aan randvoorwaarden op het gebied van IT, de arbeidsmarkt en uiteraard de financiële kant van de zaak.

Eén aanspreekbare huisartsenorganisatie

In de gezamenlijk visie van NHG, LHV en InEen op Hechte Huisartsenzorg ziet u hoe een sterke regio-organisatie eruit kan zien en wat u van een regio-organisatie mag verwachten. Dit is zichtbaar gemaakt met behulp van zes bouwstenen, die laten zien wat nodig is om een ondersteunende, faciliterende en innoverende rol in de regio te spelen. Vaak ontwikkelt een actieve zorggroep zich door, samen met per regio verschillende partners, zoals een huisartsenpost of een LHV-kring. De kern is dat in een regio één aanspreekbare huisartsenorganisatie ontstaat.

Bouwstenen en randvoorwaarden

Deze zes bouwstenen helpen om te bouwen aan een hechtere huisartsenzorg:

  1. opstellen regioplan;
  2. ondersteuning van automatiserings- en informatiseringsbeleid;
  3. maken van gemandateerde samenwerkingsafspraken;
  4. ondersteuning bij arbeidsmarktproblematiek;
  5. ontzorging en facilitering van bedrijfsvoering;
  6. ondersteuning bij vormgeving van zorgaanbod en kwaliteitsbeleid.

Bij de inzet van deze bouwstenen geldt een aantal randvoorwaarden: het vastleggen van een governance/ besluitvormingsstructuur, het zoveel mogelijk betrekken van alle werkzame huisartsen in de regio en het regelen en borgen van adequate financiering.

Meer informatie en goede voorbeelden

Om de visie en de bouwstenen toegankelijk te maken is begin maart de website Hechte Huisartsenzorg gelanceerd. Hier vindt u, naast de bouwstenen, ook toelichtingen en goede voorbeelden vanuit diverse regio’s in het land.