U bent hier

De pil en antibiotica: geen signaal meer over interactie

12 december, 2011

Sinds jaar en dag worden pilgebruiksters geïnformeerd over aanvullende contraceptieve maatregelen bij gebruik van amoxicilline of een tetracycline. Dit gaat veranderen per 1 januari 2012.

De vermeende interactie stond al langer ter discussie wegens gebrek aan onderbouwing. In de herziene NHG-Standaard Anticonceptie is de waarschuwing daarom geschrapt. De KNMP heeft ook besloten de signalering te laten vervallen. De effectiviteit is wel verminderd als er sprake is van verminderde opname van een combinatiepil door braken of diarree.

Van de leverenzyminducerende antibiotica rifampicine en rifabutine is wel bewezen dat er sprake is van een relevante interactie met combinatiepreparaten en hiervoor blijft de signalering gehandhaafd. Dit geldt ook voor andere leverenzyminducerende medicatie, zoals de inducerende anti-epileptica (barbituraten, carbamazepine, fenytoine, oxcarbazepine, topiramaat) en hypericum (sint-janskruid).

Per 1 januari 2012 vervalt het interactiesignaal in de geautomatiseerde medicatiebewakingssystemen van de KNMP en Stichting Health Base bij het voorschrijven en afleveren van amoxicilline, of een tetracycline (zoals doxycycline of minocycline) bij gebruik van hormonale anticonceptie. De diverse betrokken partijen worden geïnformeerd over deze wijziging, zoals apothekers, apothekersassistenten, huisartsen, fabrikanten van de anticonceptiepil en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.