Afbouwen antidepressiva niet eenvoudig

In Nederland slikken zo’n 250.000 mensen langdurig antidepressiva. Het langdurig gebruik van antidepressiva kan voor mensen die kwetsbaar zijn voor het krijgen van depressies of angstklachten een weloverwogen keuze zijn. Het afbouwen is echter niet altijd eenvoudig: mensen weten niet goed hoe, ervaren angst om terug te vallen en/of zijn bang voor onttrekkingsverschijnselen.  

Belangrijkste advies: start vanuit gedeelde besluitvorming 

Het belangrijkste advies is om de afbouw te starten vanuit gedeelde besluitvorming (shared decision making) tussen de patiënt, desgewenst diens naaste, en de behandelend arts . In een behandeling met antidepressiva is het na het bereiken van verbetering belangrijk dat arts en patiënt regelmatig bespreken of de antidepressiva nog nodig zijn of dat het mogelijk is om af te bouwen. Bij de wens om antidepressiva af te bouwen is het belangrijk dat arts en patiënt eerst de risico’s en de eventuele eerdere ervaringen met afbouwen of stoppen bespreken.   

Afbouwadviezen bieden houvast aan patiënt, naaste, arts en apotheker 

Het multidisciplinaire document ‘Afbouwen Overige Antidepressiva’ is opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het NHG. Het is een aanvulling op het eerder verschenen multidisciplinaire document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’.

Samen bieden de documenten met afbouwadviezen meer houvast aan patiënten, naasten en behandelaren om samen te beslissen hoe ze antidepressiva kunnen afbouwen. Dit document geeft handvatten voor de afbouw van tricyclische antidepressiva (TCA’s), monoaminooxidase-remmers (MAO-remmers) en overige antidepressiva (agomelatine, bupropion, mianserine, mirtazapine, trazodon en vortioxetine) en biedt vanuit een multidisciplinaire invalshoek algemene handvatten voor de praktijk. 

Informatie voor patiënt op Thuisarts.nl  

Op Thuisarts.nl staat informatie voor patiënten. 

Bekijk actueel