Handvatten afbouwen SSRI’s en SNRI’s

In de praktijk is er vanuit patiënten, naasten, apothekers en artsen behoefte aan handvatten voor het
afbouwen van antidepressiva. Het afbouwen van SSRI’s en SNRI’s is in dit ‘Multidisciplinaire
document Afbouwen SSRI’s en SNRI’s’ beschreven. Dit was het eerste multidisciplinaire document met concrete aanbevelingen over het afbouwen van deze antidepressiva.

Hierop is in 2023 aanvulling verschenen; namelijk het ‘Multidisciplinaire document ‘Afbouwen Overige antidepressiva’.

De documenten bieden vanuit een multidisciplinaire invalshoek algemene handvatten voor de
praktijk. Vanwege de beperkte wetenschappelijke literatuur zijn de aanbevelingen gebaseerd op
kennis over psychofarmacologie, expert-opinion, patiëntenperspectief en praktijkervaring.

Gedeelde besluitvorming (shared decision making) tussen patiënt (diens naaste) en behandelend arts
is een essentieel uitgangspunt bij het beleid rond het afbouwen.