Versterking positie huisartsenzorg

Hiervoor werken we samen met LHV, InEen en psyHAG. Door samen één stem te laten horen versterken we de positie van de huisartsenzorg. De NHG borgt in deze samenwerking de medisch-inhoudelijke kwaliteit en wetenschappelijke basis van de zorg.

Visie

Duidelijke kaders in onze visie

Ons standpunt is dat psychische huisartsenzorg bovenal huisartsenzorg moet blijven. Voor ernstige of complexe problematiek moet verwijzing mogelijk zijn. Wat valt onder psychische huisartsenzorg en wat niet?

Cijfers psychische huisartsenzorg

  • Depressie en angst staan in de top 10 van de meest voorkomende diagnoses in de huisartsenpraktijk. 
  • POH’s-GGZ begeleidden samen met de huisarts in 2019 600.000 van de 1.4 miljoen patiënten die hulp zochten voor psychische problematiek. 

Hulpmiddelen

Landelijke GGZ samenwerkingsafspraken

Bekijk welke problematiek wordt behandeld in de huisartsenzorg, de basis ggz en in de gespecialiseerde GGZ. 

Richtlijn informatie-uitwisseling

Criteria voor een verwijsbrief naar de GGZ.

Toolkit GGZ (van LHV)

Wat valt onder basisaanbod en wat is extra? Wat is uw rol als huisarts of POH-GGZ? 

Gerelateerd nieuws

Visie Huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek

Psychische huisartsenzorg moet huisartsenzorg blijven De huisartsenpraktijk is bij uitstek geschikt voor de eerste beoordeling en diagnostiek bij psychische problematiek….

Meer aandacht voor suïcidaliteit in de herziene NHG-Standaard Depressie

De NHG-Standaard Depressie is gedeeltelijk herzien. De nieuwe standaard bevat onder meer een nieuwe module over de achtergrond, diagnostiek en…