Versterking positie huisartsenzorg

Hiervoor werken we samen met LHV, InEen en psyHAG. Door samen één stem te laten horen versterken we de positie van de huisartsenzorg. De NHG borgt in deze samenwerking de medisch-inhoudelijke kwaliteit en wetenschappelijke basis van de zorg.

patient op spreekuur bij de huisarts
huisarts heeft patiënt op het spreekuur

Visie

Duidelijke kaders in onze visie

Ons standpunt is dat psychische huisartsenzorg bovenal huisartsenzorg moet blijven. Voor ernstige of complexe problematiek moet verwijzing mogelijk zijn. Wat valt onder psychische huisartsenzorg en wat niet?

Cijfers psychische huisartsenzorg

  • Depressie en angst staan in de top 10 van de meest voorkomende diagnoses in de huisartsenpraktijk. 
  • POH’s-GGZ begeleidden samen met de huisarts in 2019 600.000 van de 1.4 miljoen patiënten die hulp zochten voor psychische problematiek. 

Hulpmiddelen

man met psychische problemen

Landelijke GGZ samenwerkingsafspraken

Bekijk welke problematiek wordt behandeld in de huisartsenzorg, de basis ggz en in de gespecialiseerde GGZ. 

Vrouwelijke arts zit achter haar computer

Richtlijn informatie-uitwisseling

Criteria voor een verwijsbrief naar de GGZ.

Huisarts legt medicijngebruik uit

Toolkit GGZ (van LHV)

Wat valt onder basisaanbod en wat is extra? Wat is uw rol als huisarts of POH-GGZ? 

Verdrietig meisje op bank

Afbouwen SSRI’s & SNRI’s

Multidisciplinaire document met aanbevelingen over het afbouwen van deze antidepressiva.

Arts in gesprek met patient

Afbouwen Overige Antidepressiva

Multidisciplinaire document met aanbevelingen over het afbouwen van overige antidepressiva.

Gerelateerd nieuws

Week van de mentale gezondheid 

Bevorderen mentale gezondheid Doel van de week is het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid en handvatten bieden om klachten…

Multidisciplinair afbouwadvies voor alle antidepressiva

Het nieuwe multidisciplinaire document ‘Afbouwen Overige Antidepressiva’ (anders dan SSRI’s en SNRI’s) maakt de adviezen voor afbouw van antidepressiva compleet. Vanaf nu kan de afbouw van elk antidepressivum goed voorbereid en begeleid worden.

Visie Huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek

Psychische huisartsenzorg moet huisartsenzorg blijven De huisartsenpraktijk is bij uitstek geschikt voor de eerste beoordeling en diagnostiek bij psychische problematiek….