Belangrijkste aandachtspunten

  • De IKNL-richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase gaat over volwassenen met slaapproblemen in de laatste levensfase, inclusief de stervensfase.
  • Huisartsen kunnen de richtlijn gebruiken als zij niet uitkomen met de NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen.

Richtlijn over laatste levensfase inclusief stervensfase

De richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase gaat over volwassenen met slaapproblemen in de laatste levensfase (arbitrair de laatste drie levensmaanden). Dit is de periode waarin de conditie van de patiënt duidelijk verslechtert door toenemende ziekteactiviteit, inclusief de stervensfase (laatste levensdagen). Deze achteruitgang heeft invloed op het ontstaan van slaapproblemen, de signalering en behandeling.

Deze richtlijn besteedt hier aandacht aan en beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Afstemming NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen

De IKNL-richtlijn is afgestemd met de NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen. Als de huisarts niet meer uitkomt met de diagnostiek en beleid in deze standaard kunnen zij gebruikmaken van de IKNL-richtlijn. De NHG-Standaard is momenteel in herziening.

Ook interessant