Bevorderen persoonsgerichte aanpak

Met systematisch monitoren van patiënten wordt relevante informatie verzameld. Hoe deze verzamelde informatie slim en praktisch aan te bieden, hebben wij met de geactualiseerde leidraad Ziektespecifieke overzichten voor u op een rij gezet.

Beste patiëntzorg

Wat waren de uitslagen van het laatste longfunctie- of bloedonderzoek? Hoe zat dat bij eerdere controles? Waar wil de patiënt zelf aan werken? Welke medicatie gebruikt hij precies? Verdraagt hij die medicatie wel goed?

Deze informatie is vaak aanwezig in het HIS, maar verspreid of verborgen tussen veel andere gegevens, die niet met de chronische aandoening te maken hebben.

HIS- en KIS-leveranciers aan zet

Huisartsen hebben behoefte aan een overzichtelijke presentatie van deze gegevens op individueel patiëntniveau.  

Met de geactualiseerde leidraad Ziektespecifieke overzichten in het EPD kunnen HIS- en KIS-leveranciers in hun informatiesysteem handige ziektespecifieke overzichten inrichten voor patiënten.

Overzichten voor de huisartsenpraktijk

De leidraad beschrijft de presentatie van data die al in het informatiesysteem aanwezig zijn. Die overzichten zijn bestemd voor de medewerker in de huisartsenpraktijk. Ze besparen de zorgverlener tijd en bevorderen een persoonsgerichte aanpak. Huisartsen kunnen bij de gebruikersvereniging of leverancier navragen wanneer deze functionaliteit wordt ingebouwd.