Betrouwbare ondersteuning tijdens consult

Huisartsen worden met het NHG- Formularium ondersteund zodat zij eenvoudig beleid kunnen opstellen voor ruim 200 aandoeningen, gebaseerd op NHG-Richtlijnen.

Huisarts Irene Bos:

“Ik gebruik het NHG-Formularium omdat het snel is met de juiste dosering en hoeveelheid. Ook wordt er met patiëntkarakteristieken rekening gehouden. Zo hoef ik bij kinderdoseringen niet meer, soms in alle haast, zelf te rekenen, ideaal!”  

Eric Scheppink, voorzitter Raad van Bestuur van het NHG is blij met de herziene overeenkomst met Digitalis en Health Base. “Deze samenwerking stelt een belangrijk deel van de huisartsen nu en in de toekomst in staat om via het HIS makkelijk te werken met onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwde informatie die op maat is voor de patiënt.”

Toekomstgericht kwalitatief goede huisartsenzorg 

Digitalis werkt al ruim 25 jaar goed samen met het NHG. “De laatste jaren is deze samenwerking verdiept en geïntensiveerd, wat wordt versterkt door deze overeenkomst”, aldus Rob Brenninkmeijer, directeur Digitalis. Digitalis is sinds kort een zelfstandig onderdeel van Health Base, expertisecentrum voor medische en farmaceutische content.   

Mark van Vliet, directeur Health Base: “Met het verlengen van de overeenkomst bundelen we onze krachten en kunnen we ook inhoudelijk samenwerken aan het vernieuwen en door ontwikkelen van het NHG-Formularium in Prescriptor. Dit zal zorgen voor een nóg betere ondersteuning van de huisarts. Deze ondertekening dient tevens als startpunt om een bredere, inhoudelijke samenwerking tussen het NHG en Health Base te verkennen.”