Vijf hoofdlijnen

In het kader worden vijf hoofdlijnen benoemd waarop samenwerking van belang is, zoals onderlinge afstemming van het richtlijnenpakket, werkprocessen, methodiek, training en opleiding en de ontwikkeling van patiënteninformatie voor Thuisarts.nl. Deze hoofdlijnen worden de komende tijd verder uitgewerkt. 

Vloeiend zorgproces

Zowel voor patiënten als voor zorgverleners is het belangrijk dat de zorg in de eerste en tweede lijn goed op elkaar aansluit. Patiënten krijgen vaak zorg van zowel huisarts als medisch specialist. Bijvoorbeeld bij een aandoening zoals diabetes of prikkelbare darm syndroom. Het is belangrijk dat het zorgproces bij de huisarts en de specialist dan zo vloeiend mogelijk verloopt.

Het is niet altijd nodig om gezamenlijke richtlijnen te ontwikkelen voor de eerste en tweede lijn, want huisarts en medisch specialist hebben elk een eigen rol in het zorgtraject en hun patiëntenpopulatie is anders. Maar de richtlijnen moeten wel goed op elkaar aansluiten. De samenwerkingsafspraken tussen NHG en Federatie dragen daaraan bij. 

Hoge kwaliteit

Richtlijnen leveren een belangrijke bijdrage aan het onderhouden en verspreiden van medische kennis en vormen de basis van het kwaliteitsbeleid van huisartsen en medisch specialisten. Het NHG en de Federatie streven naar samenhang op inhoud, methodologie en processen, om zo efficiënt mogelijk te komen tot richtlijnen van hoge kwaliteit. Zo dragen het NHG en de Federatie bij aan optimale ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk en zo goed mogelijke zorg voor patiënten. 

Tip: bezoek het congres over multimorbiditeit

Op 18 maart 2024 organiseert het Nederlands Platform voor Multimorbiditeit samen met de NIV op 18 maart 2024 het derde symposium over multimorbiditeit. Deze dag staat in teken van ‘Regievoering & geïntegreerde zorg’ bij multimorbiditeit. Ook u, als huisarts, bent hier van harte welkom. Lees meer op de website van het Nederlands Platform voor Multimorbiditeit.

Meer informatie

Huisartsgeneeskundig en medisch specialistische richtlijnen in samenhang