U bent hier

Patiënten betrekken bij de praktijkorganisatie

Wat vinden patiënten van de zorg die huisartsen en hun medewerkers leveren? Wat zijn hun ervaringen? Hoe kijken zij aan tegen knelpunten die huisartsen ervaren? Hoe kunnen patiënten de huisarts en hun organisatie helpen?

Voor huisartsenvoorzieningen is het belangrijk om de zorgverlening te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van patiënten. Daarnaast zijn patiëntervaringen belangrijk om verbeterpunten in de organisatie van de zorg te kunnen opsporen. Op verschillende manieren kunnen patiënten helpen bij het verbeteren van de zorg, onder andere door:

  • feedback van patiënten op reeds geleverde zorg. Hoe hebben zij deze ervaren? Wat was plezierig en wat kon beter? Door analyse van deze feedback kan de huisartsenvoorziening besluiten actie te ondernemen of verbeteringen te starten
  • raadplegen van patiënten alvorens de zorgverlening of de organisatie daarvan aan te passen

Patiënten bij de praktijkorganisatie betrekken kan bijdragen aan een hogere en beter zichtbare kwaliteit van de huisartsenzorg. Het is belangrijk daarbij van tevoren te bedenken wat het doel is, wat van de patiënten verwacht wordt, en welke methode het beste past.

Verbeteracties plaatsen binnen de kwaliteitscirkel kan hierbij helpen (zie figuur 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Kwaliteitscirkel en betrokkenheid van patiënten

Verdieping