U bent hier

Kaderopleiding Diabetes voor huisartsen

In januari 2021 zal de achtste Kaderopleiding Diabetes starten.

Achtergrond

De kaderopleiding is een twee jaar durende opleiding voor huisartsen die zich willen ontwikkelen tot een expert op het gebied van diabetes mellitus. Een expert, opgeleid om de deskundigheid van huisartsen en
praktijkondersteuners c.q. zorggroepen te bevorderen en daarmee de kwaliteit en inbedding van de diabeteszorg vanuit de huisartspraktijk te vergroten.

Het aantal mensen met type 2 diabetes mellitus bedraagt nu meer dan één miljoen en stijgt de komende jaren verder. De zekerheid dat intensieve zorg het aantal en de ernst van complicaties kan beperkten
maakt een goed gestructureerde zorg voor mensen met diabetes noodzakelijk.

Om kwaliteitszorg vanuit de huisartspraktijk te kunnen bieden is in 2006 de eerste NHG Kaderopleiding Diabetes voor huisartsen gestart. De opleiding wordt georganiseerd vanuit het Julius Centrum voor
Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMCU.

Opleiding

Inhoud

De taak van kaderhuisartsen diabetes is het optimaliseren van de klinische zorg voor niet alleen de eigen patiënten met type 2 diabetes mellitus, maar ook voor de patiënten binnen de zorggroep. Consultatie van collegae en onderwijs ontwikkelen/geven ter bevordering van de deskundigheid van huisarts en POH behoren ook tot de taken van een kaderhuisarts. Daarnaast zal de kaderhuisarts met de verschillende ketenpartners binnen de diabeteszorg afspraken maken over inhoud en proces van de samenwerking. De opleiding zal dan ook niet alleen aandacht schenken aan de diabetologie, maar ook aan evidence-based medicine, diabeteszorg ontwikkelingen in Nederland, kwaliteitsprocessen in de huisartspraktijk, onderwijs geven, presenteren, organiseren en onderhandelen.

Vorm

  • Plenaire bijeenkomsten (tien) op een dag door de week in Utrecht
  • Mentorgroep bijeenkomsten (acht) op regionale locatie
  • Stages diabetespoli, voetenpoli en retinopathiescreening (zeven dagdelen)
  • Eenmaal per jaar een weekend gewijd aan organisatorische vaardigheden (vrijdag en zaterdag)

De deelnemer verzamelt de neerslag van al zijn/ haar activiteiten op diabetesgebied in een digitaal portfolio. Als dit portfolio voldoet aan de opleidingseisen wordt de deelnemer ingeschreven in het CHBB register.

Algemene informatie

Duur2 jaar
Studiebelasting350 uur/jaar (= 8 uur/week bij 44 werkweken)
Aantal deelnemers15-20 deelnemers per groep
Cursuslocatie Utrecht/ Zeist
Accreditatie40 accreditatiepunten per opleidingsjaar
Kosten€ 9.875,- voor de hele opleiding

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. Dr. H.E. Hart, huisarts/ kaderhuisarts diabetes en coördinator van de kaderopleiding h.e.hart@umcutrecht.nl.