U bent hier

NHG Basiscursus EKC - volledige cursus

De basiscursus EKC is ontwikkeld mede op verzoek van de perifere nascholingsorganisaties. Het doel was om de nascholing en toetsing in kleine groepen, zoals FTO en toetsgroepen, te ondersteunen of daar waar nodig nieuw leven in de blazen. Aangetoond is dat deze vorm van nascholing een uitstekende methode is om kwaliteitsbeleid te implementeren in de huisartsenpraktijk. Vanaf 2004 is de basiscursus EKC regelmatig gegeven door docenten van het NHG in samenwerking met de regionale organisaties die zich hebben verenigd in het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg (LINKH).

Voor wie?

De cursus is geschikt voor huisartsen die een toetsgroep willen opstarten of al in een toetsgroep zitten.

Opzet van de cursus

De volledige cursus bestaat uit 2 dagen waarin met afwisselende en inspirerende werkvormen diverse aspecten van de functie als EKC de revue passeren. Allereerst wordt ingegaan op de inventarisatie de wensen en behoeften van uw toetsgroepleden. Vervolgens krijgt u uitleg over de taken en verantwoordelijkheden van een EKC. U wordt hierbij op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteitsbeleid; u maakt kennis met verschillende onderwijsvormen en gaat er direct praktisch mee aan de slag. Het motiveren van uw eigen groep komt vervolgens aan bod en u werkt aan een verbeteringsplan voor uw eigen praktijk. Na afloop gaat u naar huis met veel nieuwe ideeën over nascholing in  toetsgroep.

Programma van de cursus

  • Mijn rol als EKC
  • Hoe kies ik mijn onderwerpen?
  • Inzicht in nieuwe onderwijsvormen en -methoden
  • Hoe motiveer ik mijn groep?
  • Hoe implementeer ik wat ik geleerd heb?

Waarom deelnemen?

  • Ik wil EKC worden voor mijn toetsgroep
  • Ik wil meer uit mijn toetsgroepnascholing halen
  • Ik wil mijn toetsgroep inspireren

Waar vindt de cursus plaats?

In overleg in een door de regio voorgestelde locatie of een door het NHG vastgestelde locatie.

Ervaringen van deelnemers

‘Ik heb door de cursus weer nieuwe ideeën op gedaan voor mijn toetsgroep’
‘Een leuke, gevarieerde, inspirerende cursus’

Accreditatie

13 uur

De deelname aan de cursus geeft recht op inschrijving in het register ‘Erkend Kwaliteits Consulent’ van het CHBB als huisarts met een bijzondere bekwaamheid.

Prijs

Vanwege het belang dat het NHG hecht aan de EKC wordt de basiscursus geoffreerd op basis van 12 deelnemers. Aan de cursus kunnen maximaal 18 personen deelnemen.

175 euro per deelnemer per dagdeel. Het minimale aantal deelnemers is 12. Als een regionale nascholingsorganisatie zelf zorg draagt voor de acquisitie en de organisatie wordt 45% korting gegeven.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met NHG-nascholing per email via scholing@nhg.org.