U bent hier

Huisarts

Het Nederlands Huisartsen Genootschap beschouwt nascholing als één van haar kernactiviteiten ter bevordering van de beroepsuitoefening in de huisartsenpraktijk. Daarom bieden wij voor de huisarts diverse mogelijkheden tot actieve en praktijkgerichte nascholing aan (zie ook Agenda).

Nascholing met docent

De kracht van NHG Scholing is het vertalen van brede wetenschappelijke kennis en ervaring naar onafhankelijke, actuele, ongesponsorde nascholing gericht op praktijk en resultaat. Op het gebied van nascholing met docent bieden wij diverse kwalitatieve, praktijkgerichte cursussen en leergangen aan.

NHG Scholing werkt voor de groepsgewijze nascholing bij voorkeur samen met regionale nascholingsorganisaties. Indien er geen regionale samenwerking is, organiseert NHG Scholing zelfstandig nascholing.

StiP (Standaard in de Praktijk)

De cursussen ‘Standaard in de Praktijk’ zijn nascholingen van een dagdeel voor groepen van 10-18 huisartsen of praktijkmedewerkers over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk waarin met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde komt.

Individuele nascholing (e-learning)

Tot het nascholingspakket van het NHG behoren ook individuele nascholingsprogramma’s, die u zelfstandig, op een zelfgekozen tijdstip en in uw eigen tempo, kunt doornemen. De programma’s bieden actuele informatie, zijn (meestal) gebaseerd op de NHG-Standaarden en zijn geaccrediteerd.

NHG-Webcasts

Een webcast laat u via uw eigen computer live meekijken naar de behandeling van een patiënt. U ziet uw collega’s aan het werk en hoort interviews met arts en patiënt. De web-tv-uitzendingen duren ongeveer vijftig minuten en zijn voor één uur geaccrediteerd. Het bekijken van een webcast is voor NHG-leden gratis.

Games

Via verschillende e-learnings leert u alles over de inhoudelijke werkwijzen. Vervolgens kunt u deze kennis in de praktijk brengen in een virtuele omgeving, alles is afgestemd op de werksituatie van de huisarts. De scenario’s dient u met goed gevolg af te sluiten voor uw accreditatie.

Toetsgroepmaterialen

In uw toetsgroep (of in WDH-verband) uw kennis toetsen, uw praktijkorganisatie onder de loep nemen, vaardigheden oefenen of samenwerkingsafspraken maken? Het NHG biedt u hiervoor diverse onderwijsmaterialen.

Voor de nascholing over deze onderwerpen is het mogelijk zelfstandig, maar ook onder begeleiding van een docent aan de slag te gaan.