U bent hier

Nascholing op locatie

Het Nederlands Huisartsen Genootschap ontwikkelt onafhankelijke, actuele groepsnascholing gericht op praktijk en resultaat. De scholingen worden georganiseerd voor zowel huisartsen, POH’s als ondersteuners (zie agenda).

EKC en toetsgroepen

Het NHG organiseert basiscursussen en verschillende vervolgcursussen EKC (Erkend Kwaliteits Consulent) . Tevens wordt ondersteuning en onderwijsmaterialen aangeboden voor toetsgroepen.

Basiscursus EKC

De volledige cursus bestaat uit twee dagen waarin met afwisselende en inspirerende werkvormen diverse aspecten van de functie als EKC de revue passeren. Kaderhuisartsen en huisartsengroepsbegeleiders van huisartsinstituten kunnen deze cursus ook in verkorte vorm volgen.

De logistiek van de EKC (vervolg)cursussen is in handen van de LINKH. Alle informatie over de functie EKC en de EKC (vervolg)cursussen kunt u dan ook vinden op de website van LINKH. Inschrijven voor een cursus kan ook via deze site.

Vervolgcursus EKC

Het NHG biedt een groot aantal vervolgcursussen aan voor EKC'en.

Samen met LINKH worden deze cursussen op een centrale locatie in het land georganiseerd. Kijk hiervoor op www.linkh.nl. De cursussen kunnen ook regionaal georganiseerd worden. Kijk voor de voorwaarden en prijzen onder het hoofdstuk regionale partners.

De EKC Vervolgcursussen zijn voor 4 uur geaccrediteerd. Aanvangs- en eindtijd worden in overleg met u vastgesteld: dat kan zijn overdag, maar ook aan het einde van de middag met een (brood)maaltijd in de pauze.

Nieuw is: dat de cursussen met een * kunnen ook in 2 bijeenkomsten van 2 uur georganiseerd worden, verspreid over enkele weken. De accreditatie van 4 uur wordt dan na afloop van de hele cursus bijgeschreven.

Toetsgroep

Nascholing in kleine vaste toetsgroepen is bij huisartsen al vele jaren een veelgebruikte vorm van scholing. In eerste instantie waren dat met name groepen voor farmacotherapieoverleg (FTO). Tegenwoordig is daarnaast ook intervisie een populaire methode voor toetsgroepen.

Wilt u zelf een toetsgroep oprichten of nog eens nazoeken wat de regelgeving en de mogelijkheden van intercollegiale toetsgroepen inhoudt dan geeft onderstaande brochure uitleg.

Wilt u In uw toetsgroep (of in WDH-verband) uw kennis toetsen, uw praktijkorganisatie onder de loep nemen, vaardigheden oefenen of samenwerkingsafspraken maken? Het NHG biedt u hiervoor diverse onderwijsmaterialen. Voor de nascholing over deze onderwerpen is het mogelijk zelfstandig, maar ook onder begeleiding van een docent aan de slag te gaan.

Cursussen Standaard in de Praktijk (StiP)

De cursussen ‘Standaard in de Praktijk’ zijn nascholingen van een dagdeel voor groepen van 10-18 huisartsen of praktijkmedewerkers over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk waarin met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde komt.

NHG-Leergangen en andere cursussen

Het NHG biedt diverse NHG-leergangen en andere cursussen voor huisartsen die behoefte hebben aan een professionele verdieping. De focus op implementatie staat voorop!

Samenwerkingspartner worden?

NHG Scholing werkt samen met regionale partners* om beter aan te sluiten bij de scholingsbehoefte en het curriculum in de regio. Het programma van de cursus en de docenten worden geleverd door het NHG. De regionale partner verzorgt de organisatie: locatie en catering, en acquisitie en inschrijving van deelnemers.

De samenwerking met de regionale partner wordt door beide partners enorm gewaardeerd. De ambitie van het NHG is om het regionale nascholingsaanbod aan te vullen met scholing die voor de regio lastig zelf te ontwikkelen is. Daarbij maken we gebruik van regionale deskundigen (kaderartsen en andere experts) en werken we in een zakelijk model dat voor beide partners voordelen oplevert. De scholing wordt geleverd aan de regionale partner tegen een standaard tarief per deelnemer. De regionale partner neemt het aanbod op in het curriculum en bepaalt de uiteindelijke cursusprijs voor de deelnemer.

In regio’s waar het NHG geen regionale partners heeft organiseert NHG Scholing zelfstandig nascholing.

Regionale Partner

Indien u interesse heeft om NHG Scholing op te nemen in uw curriculum of in-company scholing aan te vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene e-mailadres scholing@nhg.org.

* Regionale partners van NHG Scholing zijn bijvoorbeeld: WDH, ROS, HAP/HDS, Kwaliteitskring, maar ook: HAGRO, HOED, GHC etc.