Een huisarts is sinds 1996 verplicht voor zijn/haar herregistratie bij de RGS (Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten) aan te tonen dat hij/zij 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (nascholing) in 5 jaar heeft gevolgd. Om vast te stellen welke nascholing in aanmerking komt voor accreditatie is er regelgeving ontwikkeld.