Wat is een Diagnostisch Toetsoverleg?

Een DTO is een werkvorm om het rationeel en doelmatig aanvragen van eerstelijns diagnostiek te bevorderen (zinnige en zuinige zorg). In een DTO komen nascholing, feedback door intervisie en het maken van (regionale) afspraken aan de orde.  

Bij een DTO delen huisartsen ervaringen met elkaar en bespreken zij ervaren problemen. Doel daarvan is om te leren en de kwaliteit van het professioneel handelen te verbeteren. Het is belangrijk dat het DTO plaatsvindt in een vaste groep, omdat elkaar (leren) kennen en een veilig klimaat nodig zijn voor een optimaal functioneren van de DTO groep. 

Praktische uitvoering van een DTO 

In de handleiding leest u meer over:  

  • Welke functies/taken belangrijk zijn bij de voorbereiding en presentatie van het DTO  
  • De voorwaarden voor effectieve deelname aan het DTO zoals: locatie, aantal deelnemers, geschikte ruimte, frequentie en voorbereiding deelnemers etc.  
  • Geschikte werkvormen: tijdens het DTO zijn verschillende werkvormen mogelijk  
  • DTO-module ontwikkelen (of bestaande modules gebruiken) 
  • Spiegelinformatie: dit is nodig voor een effectief DTO 
  • Onderwerpkeuze: alle diagnostische thema’s kunnen inhoudelijk behandeld, mits er voldoende diagnostische data beschikbaar zijn 
  • Resultaten borgen: een optimaal DTO besteedt aandacht aan evaluatie van het onderwerp en de bereikte doelen