Update 18 juli 2023

Op 11 juli heeft de Eerste Kamer zich op procedurele gronden tegen een wetswijziging uitgesproken om Uitsluitende Apotheek en Drogist (UAD)-geneesmiddelen eenvoudiger op meer plekken, zoals supermarkten, tankstations en bouwmarkten, te kunnen verkopen.

Eerder deze maand liet het College ter Beoordeling van geneesmiddelen (CBG) nog weten geen aanleiding te zien om de afleverstatus van UAD geneesmiddelen aan te passen.

Update 18 januari 2023

Op woensdag 18 januari was het Kamerdebat over de Verzamelwet VWS 2022, waarin het onder andere ging over de brede beschikbaarheid van pijnstillers zoals ibuprofen. De koepels hebben begin december al aangegeven van mening te zijn dat een brede beschikbaarheid van NSAID-pijnstillers tot meer gezondheidsrisico’s leidt. De minister heeft toegezegd nader onderzoek te laten doen door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Wij vinden dit een positief signaal dat de minister de indeling van deze pijnstillers nader laat onderzoeken. Naar verwachting komt het CBG binnen een halfjaar met een nieuw advies.

Originele nieuwsbericht 2022

Eind dit jaar behandelt de Tweede Kamer een wetswijziging waardoor deze geneesmiddelen op meer plekken verkrijgbaar worden. Bijvoorbeeld in supermarkten, tankstations en bouwmarkten. 

We roepen samen met de koepels de Tweede Kamer op om een amendement van CDA-Kamerlid Joba van den Berg te steunen. Tegen de achtergrond van verantwoord medicijngebruik vindt zij het onbegrijpelijk dat de verkoop van deze zware zelfzorgmiddelen in supermarkten wordt toegestaan. Het Kamerlid uitte bijvoorbeeld haar zorgen over het gebruik onder grote groepen kwetsbare Nederlanders, waaronder laaggeletterden, en dat mensen hun kennis van zelfzorgmedicatie overschatten terwijl ze de risico’s onderschatten. 

De gezamenlijke brief is ondertekend door een brede coalitie van huisartsenorganisaties LHV en NHG, Consumentenbond, Federatie van Nederlandse Trombosediensten, Harteraad, apothekersorganisatie KNMP, verloskundigenorganisatie KNOV, Maag Lever Darm Stichting, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nierstichting en Trombosestichting.

Meer informatie

Bekijk ook de patiëntinformatie op Thuisarts.nl