Tot 1 januari 2023 was Raymond Wetzels praktijkhoudend huisarts. Hij is onlangs voor vijf jaar geherregistreerd als huisarts, mede op basis van vervangende werkzaamheden als medisch directeur van huisartsencoöperatie Onze Huisartsen in Arnhem.

Tot 15 december 2023 was Raymond Wetzels bestuurslid bij InEen. Vanuit die rol en vanuit zijn functie als medisch directeur-bestuurder bij de regionale huisartsenorganisatie Onze Huisartsen in Arnhem, kent Raymond Wetzels de samenwerkingspartners van het NHG goed.

Raymond Wetzels

Dit maakt hem de ideale persoon om samen met zijn collega-bestuurder op een snelle en adequate manier de verbinding en de relatie met deze belangrijke stakeholders te verstevigen.  

Samen verschil maken onder druk  

Raymond Wetzels: ‘Ik kijk ernaar uit om namens het NHG als boegbeeld te fungeren voor de huisartsgeneeskunde. Mijn passie ligt in de huisartsenzorg. Mijn bestuurlijke ervaring zet ik graag in voor het NHG. Laten we de denkkracht van de NHG-leden gebruiken voor een toekomstbestendige huisartsenzorg. Verschil maken onder druk, samen met leden, en voor alle leden van het genootschap, daar ga ik voor.’ 

Startdatum 

Per 1 februari 2024 start Raymond Wetzels bij het NHG. Hij blijft zijn functie als medisch directeur bij Onze Huisartsen in Arnhem vervullen naast zijn voorzitterschap van het NHG. Hij ziet de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur van het NHG als zijn hoofdtaak. De Raad van Toezicht ziet meerwaarde in de combinatie van de 2 functies en is verheugd met de aanstelling van Raymond Wetzels. Met zijn komst is de bestuursstructuur van het NHG weer op volle sterkte.