Kwaliteiten Nederlandse huisartsen 

Het competentieprofiel beschrijft de kwaliteiten waarover de Nederlandse huisarts beschikt om het basisaanbod huisartsenzorg uit te voeren. Dit staat beschreven in het ‘Aanbod huisartsgeneeskundige zorg’, aangevuld met de in 2019 herijkte kernwaarden en kerntaken. Belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij en de beroepsgroep zijn nu in het vernieuwde profiel verwerkt. 

Wat is er toegevoegd aan het competentieprofiel? 

  • De rol ‘leiderschap’  
  • Competenties onder andere gericht op: 
    • duurzaamheid 
    • planetary health 
    • innovatie (waaronder digitalisering en e-health) 
    • diversiteit en inclusiviteit 

Patiëntgerichte zorg en medisch handelen centraal  

Het vernieuwde competentieprofiel blijft onverminderd patiëntgerichte zorg en medisch handelen centraal stellen. Voor de beroepsgroep een belangrijke basis voor opleiding van toekomstige huisarts-collega’s en ter ondersteuning van deskundigheidsbevordering in het vakgebied. 

Landelijk opleidingsplan huisartsen 

Voor de huisartsopleiding is het competentieprofiel verbonden aan het landelijk opleidingsplan (LOP). Het vernieuwde competentieprofiel zal voor de opleiding dan ook gaan gelden wanneer het gereviseerde landelijk opleidingsplan in gebruik wordt genomen. Het vernieuwde LOP is in conceptvorm gepubliceerd op huisartsopleiding.nl. Na goedkeuring door CGS wordt het vernieuwde opleidingsplan met competentieprofiel van kracht voor de huisartsopleidingen. De verwachting hiervoor is maart 2024.